Fri, 04 / 2015 1:37 pm | helios

Xây dựng nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng nhà nước vì dân: Theo Hồ Chí Minh  là nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi , thực sự trong sạch, cần kiệm, liêm chính. Người nói: “Cả đời tôi chỉ có […]

Xây dựng nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng nhà nước vì dân: Theo Hồ Chí Minh  là nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi , thực sự trong sạch, cần kiệm, liêm chính. Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó”.
 
Người căn dặn: “Cán bộ là công bộc của dân, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh…”. Người viết: “Chế độ ta là chế độ dân chủ , nghĩa là nhân dân làm chủ, Đảng ta là đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả cán bộ từ trương ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào – đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.Ads: Tuyển sinh cao đẳng dược hà nộicao đẳng dược phú thọ chính quy và trung cấp y hà nội năm 2016


6rbiEGmd
Học sinh chăm chỉ học bài.

Chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, với danh nghĩa của một người đồng chí già, ngày 17-9-1945, Bác đã viết thư "để san sẻ ít nhiều kinh nghiệm với các đồng chí tỉnh nhà”. Trong thư, Bác đề cập đến việc xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với nhân dân; chăm lo rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bức thư có đoạn: "Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân nghĩa là để gánh vác chung cho dân chứ không phải đè đầu dân… Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh…”
Bài viết cùng chuyên mục