Fri, 04 / 2015 1:36 pm | helios

Quá trình lịch sử thế giới (1914 – 1945) trong lịch sử lớp 11.   Để thực hiện tốt việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh trong dạy học phần lịch sử thế giới 1914-1945 ( Lớp 11- Cơ bản), theo tôi người giáo viên cần phải có […]

Quá trình lịch sử thế giới (1914 – 1945) trong lịch sử lớp 11.

 
Để thực hiện tốt việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh trong dạy học phần lịch sử thế giới 1914-1945 ( Lớp 11- Cơ bản), theo tôi người giáo viên cần phải có sự đổi mới ở chính mình, cụ thể là đổi mới khâu soạn bài, thiết kế bài giảng, sưu tầm tài liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho thích hợp với từng bài, giúp học sinh hiểu được nội dung bài học, gây hứng thú trong học tập.

5ebf7a1d86b950268cacb8661cd953d8
Học sinh hào hứng trong giờ lịch sử.

Khóa trình lịch sử thế giới giai đoạn 1914-1945 nằm trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11(cơ bản ) trường THPT. Các em bắt đầu làm quen và tìm hiểu về lịch sử thế giới giai đoạn 1914-1945. Mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh là: Các em không chủ ghi nhớ các sự kiện mà còn biết khái quát các sự kiện, rút ra kết luận, nêu quy luật và bài học lịch sử.
 
  Từ năm 1914-1945 chiếm một vị trí quan trọng , bởi vì giai đoạn này diễn ra hai cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại: Chiến tranh thế giới I (1914-1918), Chiến tranh thế giới II ( 1939-1945 ). Cuộc chiến tranh thế giới I cùng với sự thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã chấm dứt thời kì cận đại, mở ra thời kì mới- thời kì lịch sử thế giới hiện đại. Thời kì này cũng chứng kiến sự hình thành và phát triển bước đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới, những thay đổi lớn lao của chủ nghĩa tư bản.

Bài viết cùng chuyên mục