Fri, 04 / 2015 1:34 pm | helios

Giáo dục lòng yêu hòa bình cho học sinh. Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh có ý nghĩa khơi dậy trong các em lòng yêu hòa bình, phản đối chiến tranh. Qua học tập các trang sử vẻ vang của dân tộc, tự hào trước truyền thống hào hùng […]

Giáo dục lòng yêu hòa bình cho học sinh.

Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh có ý nghĩa khơi dậy trong các em lòng yêu hòa bình, phản đối chiến tranh. Qua học tập các trang sử vẻ vang của dân tộc, tự hào trước truyền thống hào hùng của dân tộc các em sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
 
Từ đó các em sẽ có ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để sau này trở thành công dân tốt phục vụ quê hương đất nước, quyết tâm đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Yêu nước, yêu quê hương, các em thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước, bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, chống lại mọi âm mưu phá hoại gây chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.
 
Học sinh thể hiện lòng yêu hòa bình.
 
   Giáo dục học sinh lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh làm thức tỉnh ở các em tình yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, quý trọng thành quả lao động của con người. Các em sẽ cảm thấy trách nhiệm, ý thức giữ gìn bảo vệ những thành quả do thiên nhiên và con người sáng tạo ra, bảo vệ sự sống của loài người trên trái đất, tránh sự hủy diệt của chiến tranh.
 
Thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2016 các ngành trung cấp dược hà nội  và trung cấp điều dưỡng đi học ngay tại khu vực trung tâm quận Hà Đông
 
Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh còn góp phần hình thành nhân cách sống cho các em, một nhân cách bao dung, độ lượng, biết thông cảm chia sẻ với những người dân vô tội trước những đau thương mất mát của họ do chiến tranh gây ra, biết căm thù, lên án những tội ác dã man, hủy diệt sự sống con người của các thế lực phản động hiếu chiến, thủ phạm gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu, chà đạp con người. Có những phẩm chất cao quý mà các em sẽ có ý thức đấu tranh cho lẽ phải và công bằng xã hội.
 
  Tóm lại, trong tình hình thế giới hiện nay, việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh có ý nghĩa thực tiễn lớn lao. Nó góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức, hình thành nhân cách cho các em.
 
Mặt khác , nó làm thức tỉnh các em ý thức, trách nhiệm đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp các em ý thức được vấn đề chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. Mọi người cần phải có trách nhiệm đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.


Bài viết cùng chuyên mục