Fri, 04 / 2015 1:31 pm | helios

Thông thường một giáo viên đứng trên bực giảng chưa bao lâu,  kinh nghiệm giảng dạy  chưa nhiều song với tâm huyết , trách nhiệm của một người thầy, giáo viên cần tìm cách làm sao để tiết học của mình trở nên hấp dẫn học sinh, khơi gợi sự thích thú và lòng ham […]

Thông thường một giáo viên đứng trên bực giảng chưa bao lâu,  kinh nghiệm giảng dạy  chưa nhiều song với tâm huyết , trách nhiệm của một người thầy, giáo viên cần tìm cách làm sao để tiết học của mình trở nên hấp dẫn học sinh, khơi gợi sự thích thú và lòng ham học ở các em. Một biện pháp thường sử dụng là  đưa truyện kể lịch sử vào bài học. 
 

1. Đặc trưng của lịch sử

Đặc trưng của lịch sử là không bao giờ lặp lại, nếu có lặp lại cũng không nguyên xi.Do đó dẫn đến đặc trưng của dạy học lịch sử là giáo viên không thể tái hiện lại lịch sử trong phòng thí nghiệm, học sinh không thể trực quan sinh động được các nhân vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử đã xảy ra trong quá khứ. Nhiệm vụ của người giáo viên là phải tạo cho học sinh biểu tượng lịch sử, nhận thức đúng đắn các vấn đề lịch sử và rút ra bài học kinh nghiệm vv…Một trong những biện pháp để thực hiện điều đó là sử dụng truyện kể lịch sử, bởi truyện kể lịch sử có ý nghĩa rất to lớn.

 
0000000_GRGQ
Học sinh giơ tay phát biểu trong giờ lịch sử.
 
     

2. Vai trò và ý nghĩa của truyện kể lịch sử trong giảng dạy môn lịch sử

 

    Thứ nhất: Truyện kể lịch sử góp phần tạo biểu tượng lịch sử, khôi phục lại bức tranh quá khứ một cách sinh động, chân thực.
 
     Thứ hai: Truyện kể lịch sử góp phần làm sáng tỏ bản chất của sự kiện, khắc hoạ sâu sắc chân dung nhân vật  lịch sử.
 
    Thứ ba: Thông qua truyện kể lịch sử đã giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho học sinh một cách nhẹ nhàng, sâu sắc. Từ đó góp phần hoàn thiện nhân cách tốt đẹp cho các em.
 
      Như vậy, sử dụng truyện kể lịch sử một cách đúng đắn, hợp lí chính là biện pháp đổi mới có hiệu quả trong dạy học lịch sử, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

Bài viết cùng chuyên mục