Fri, 04 / 2015 1:26 pm | helios

Sau khi giành độc lập, nhân dân ta chỉ có mong muốn hoà bình để xây dựng non sông đất nước.   1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ vững độc lập dân tộc   Đêm 22 rạng 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ chính thức xâm […]

Sau khi giành độc lập, nhân dân ta chỉ có mong muốn hoà bình để xây dựng non sông đất nước.
 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ vững độc lập dân tộc

 
Đêm 22 rạng 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ chính thức xâm lược nước ta lần thứ hai. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Ngày 31/5/1946, trước khi sang Pháp để đàm phán với Chính phủ Pháp tại Hội nghị Phôngtennơbôlô, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Nam bộ nêu rõ “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
 
thithi-31b92
 
 
Đầu năm 1946, Hiệp ước Hoa –Pháp ký kết buộc nhân dân ta phải lựa chọn một trong hai con đường: Hoặc là đánh Pháp, hoặc là hoà hoãn với Pháp. Ta chọn giải pháp hoà hoãn với Pháp, chiều ngày 6/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Pháp Hiệp định sơ bộ và sau đó là Bản tạm ước 14/9/1946. Để đẩy 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi miền Bắc, tranh thủ thời gian hoà bình củng cố lực lượng.
 

2. Đường lối ngoại giao hòa bình và ý chí quyết tâm chiến đâu giữ vững độc lập dân tộc của Hồ Chí Minh

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời kêu gọi các nước Anh, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên Xô, trong đó nêu rõ thiện chí hoà bình và ý chí quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Hồ Chí Minh cũng gửi thư cho chính phủ, Quốc hội, Thủ tướng Pháp tìm cách cứu vãn hoà bình, tránh đổ máu, song mọi cố gắng của Hồ Chí Minh đều vô hiệu. Trong cuốn  hồi ký “Chuyện một nền hoà bình bị bỏ lỡ” ông Xanhtơni viết “Quả thật đáng tiếc nước Pháp đã không đánh giá đúng tầm cỡ ông Hồ Chí Minh, không hiểu nổi vai trò của ông và sức mạnh mà ông có trong tay”. Nhà sử học Xô viết Côbơléc viết” “Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ đại Việt Nam đã chân thành dơ bàn tay hữu nghị cho Đờgôn nhưng Đờgôn đã không nắm lấy bàn tay ấy”.

Bài viết cùng chuyên mục