Fri, 04 / 2015 1:04 pm | helios

Trong trường học hiện nay, ngoài những cách dạy và học thông thường thì chúng ta có thể sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để khai khác các kênh hình trong sách giáo khoa để tăng chất lượng dạy và học. Sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc khai thác các kênh […]

Trong trường học hiện nay, ngoài những cách dạy và học thông thường thì chúng ta có thể sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để khai khác các kênh hình trong sách giáo khoa để tăng chất lượng dạy và học.

Sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc khai thác các kênh hình trong SGK

Ví dụ 1: Khai thác kênh hình 44. Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội (2/3/1946)
 
Giáo viên khai thác tư liệu Mục I.3. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về chính sách đoàn kết dân tộc và trọng dụng nhân tài
 
– Yêu cầu đạt được:
 
+ Học sinh hiểu được Chính phủ Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có sự tham gia của các giai cấp, tầng lớp và nhân sĩ yêu nước, thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc. Tạo nên sức mạnh to lớn, đập tan mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù. Đồng thời thấy được chính sách trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
+ Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, cảnh giác với các thủ đoạn thù địch của kẻ thù.
 
images54239__DSC1125-copy
 
Ví dụ 2: Khai thác kênh hình 45: Nhân dân Nam Bộ quyên góp gạo cứu đồng bào bị đói ở Bắc Bộ.
 
Giáo viên khai thác tư liệu Mục I.5. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về tình thương yêu con người:
 
– Yêu cầu đạt được: 
 
+ Học sinh thấy được chính sách bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật đã dẫn đến nạn đói nghiêm trọng cuối năm 1944 đầu 1945 làm hơn 2 triệu đồng bào bị chết đói. Sau khi tuyên bố độc lập thì nạn đói mới đang de dọa nghiêm trọng do hạn hán, lũ lụt…
 
+ Nhờ các biện pháp sáng suốt của chủ tịch Hồ Chí Minh đã dấy lên phong trào đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn của toàn dân tộc. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn nạn đói cơ bản bị đẩy lùi.
 
+ Bồi dưỡng học sinh truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Bài viết cùng chuyên mục