Fri, 04 / 2015 1:25 pm | helios

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị nước ta, hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần Quốc ngữ, “một dân […]

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị nước ta, hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ, nhưng chỉ cần 3 tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng nước ta theo vần Quốc ngữ, “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống lại nạn mù chữ”.

Tư tưởng, đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.


Trong suốt thời gian lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết".

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng và mong muốn các thế hệ học sinh không ngừng cố gắng học tập và rèn luyện tốt để mai sau trở thành những người có ích cho Tổ quốc. Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945, Người viết : "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".  

thi-nghiem-vat-li
Học sinh trong giờ thực hành thí nghiệm.

Học sinh nhận thức được đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc nhân dân ta được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Học sinh thấy được thắng lợi của Tổng tuyển cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã đập tan âm mưu chia rẽ, lật đổ và xâm lược của bọn đế quốc, tay sai. Góp phần nâng cao uy tín của nước Việt Nam DCCH trên trường quốc tế, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức làm chủ của mỗi người dân. Biểu lộ sức mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân xung quanh Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của dân  tộc. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc của một nhà nước cách mạng để thực hiện nhiệm vụ đối nội và đối ngoại trong tình hình mới đầy chông gai thử thách.

Bài viết cùng chuyên mục