Fri, 04 / 2015 1:29 pm | helios

Sau thắng lợi cách mạng tháng Tám, từ Tân Trào về Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp với Uỷ ban dân tộc giải phóng, Người đề nghị thi hành chính sách đoàn kết dân tộc, thành lập chính phủ thống nhất, bao gồm đại biểu các đảng phái yêu nước và những […]

Sau thắng lợi cách mạng tháng Tám, từ Tân Trào về Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp với Uỷ ban dân tộc giải phóng, Người đề nghị thi hành chính sách đoàn kết dân tộc, thành lập chính phủ thống nhất, bao gồm đại biểu các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không đảng phải.
 

1. “Sách lược mềm dẻo” của chủ tịch Hồ Chí Minh

 
Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận 70 ghế cho người của Việt Nam Quốc dân đảng vào Quốc hội khóa I không thông qua bầu cử là một “sách lược mềm dẻo”, cũng như người mời nhiều nhân sĩ, quan lại chế độ cũ tham gia chính phủ như: Vua Bảo Đại, Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc Cẩn…là biểu hiện rõ rệt của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 
 
ts
 

2. Chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người hiền tài” của Hồ Chí Minh qua “Thông lệnh tìm người tài”

 
Năm 1946, khi từ Pháp trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi và đưa về nước những trí thức lớn của đất nước như Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước,… Sau đó, với tư cách là Chủ tịch nước, Người đã ra chỉ thị cho các địa phương phải tìm người hiền tài ra gánh vác công việc cho nước, cho dân. Chúng ta có thể cảm nhận được chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người hiền tài” của Hồ Chí Minh qua “Thông lệnh tìm người tài” nêu rõ: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người tài đức. Các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm việc ích nước, lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết”. Những tên tuổi trí thức nho học và tây học đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chinh phục như Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Huỳnh, Hoàng Minh Giám, Lương Định Của, Phạm Huy Thông, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Hoàng Xuân Sính,… đều đã trở nên những người con kiên trung cho Tổ quốc, thành vốn cán bộ quý cho Đảng, cho Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.


Bài viết cùng chuyên mục