Fri, 04 / 2015 1:22 pm | helios

Ngày nay, nền Giáo dục nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Chất lượng Giáo dục và Đào tạo là vấn đề được nhiều người quan tâm.   Thực trạng học tập môn lịch sử hiện nay của học sinh trung học phổ thông   Bộ môn Lịch sử ở trường phổ […]

Ngày nay, nền Giáo dục nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Chất lượng Giáo dục và Đào tạo là vấn đề được nhiều người quan tâm.
 

Thực trạng học tập môn lịch sử hiện nay của học sinh trung học phổ thông

 
Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông với nhiệm vụ cung cấp một khối lượng kiến thức tương đối phong phú về lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc cần đặt ra yêu cầu cao mới thực hiện được nhiệm vụ đó, mặt khác do đặc trưng của bộ môn Lịch sử nó gây ra nhiều khó khăn cho quá trình nhận thức của các em. Vì đối tượng của lịch sử là quá khứ đã diễn ra, không thể tái hiện, không thể “ trực quan sinh động”, cũng không thể trực tiếp quan sát được. Lịch sử được phản ánh qua các nguồn sử liệu, vấn đề đặt ra là làm sao để các em nhận thức đượclịch sử một cách chính xác, chân thực như nó đã tồn tại.
 
Luu y thi TN THPT
Học sinh trong giờ học lịch sử.
 
Chất lượng dạy học môn Lịch sử hiện nay đặt ra vấn đề cần suy nghĩ. Số lượng học sinh say mê yêu thích môn Lịch sử là rất ít. Có nhiều phụ huynh và học sinh coi môn Lịch sử là môn học “phụ”. Nhận thức của các em về lịch sử là sai lệch, các em không nhớ hoặc nhớ không chính xác thời gian, đặc điểm, tính chất của các sự kiện và hiện tượng lịch sử.
 
Tất cả các nước hiện nay, đặc biệt là các nước phát triển đều phải tiến hành đổi mới giáo dục, coi đổi mới giáo dục là một trong những chiến lược để phát triển đất nước của mình. Trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Môn Lịch sử không chỉ cho học sinh thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, giáo dục hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho thể hệ trẻ. 

Bài viết cùng chuyên mục