Fri, 04 / 2015 1:08 pm | helios

Có nhiều nguyên nhân lí giải vì sao có sự giảm sút về chất lượng học tập môn lịch sử hiện nay. Xét một cách khách quan, người giáo viên THPT cần phải thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Lối dạy học theo kiểu đọc chép, độc thoại vẫn còn phổ biến. […]

Có nhiều nguyên nhân lí giải vì sao có sự giảm sút về chất lượng học tập môn lịch sử hiện nay. Xét một cách khách quan, người giáo viên THPT cần phải thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Lối dạy học theo kiểu đọc chép, độc thoại vẫn còn phổ biến. Giáo viên chưa tạo điều kiện để học sinh phát huy hết năng lực của mình. Hiện nay ở trường phổ thông việc giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử là rất ít, thậm chí là không áp dụng.

Tình trạng giáo dục hiện nay trong mỗi nhà trường

Tong mỗi giờ học thì không khí luôn căng thẳng, tiết học khô khan, không có sức cuốn hút đối với học sinh. Để tránh sự đơn điệu trong việc áp dụng các hình thức  tổ chức dạy học lịch sử giáo viên cần chú ý đến việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học lịch sử thế giới giai đoạn 1914 -1945 ( Lớp 11- cơ bản) giúp học sinh hứng thú học tập, yêu thích môn học. Phải làm sao để các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử… được trình bày một cách sinh động, gợi cảm.
 
images397197_1
 
Hiện nay việc dạy và học lịch sử còn nhiều bất cập, nhiều học sinh sau khi học xong vẫn không thể nhớ và hiểu biết đúng lịch sử.Các em thường có quan niệm sai lầm là học sử chỉ cần học thuộc lòng, ghi nhớ các sự kiện, không cần phải suy luận tư duy, hiểu biết sâu sắc về các sự kiện.
 
Trường trung cấp dược hà nội và trường trung cấp y hà nội liên tục tuyển sinh văn bằng 2 các lớp đi học ngay vào buổi tối năm 2016
 
Tuy nhiên, từ thực tế đã cho thấy rằng việc ghi nhớ các sự kiện lịch sử sẽ không bền vững nếu như không hiểu được các sự kiện vì sao lại diến ra.Nếu chỉ ghi nhớ các sự kiện lịch sử chưa phải là hoàn thành yêu cầu của việc học tập bộ môn.Biết để hiểu và có hiểu thì mới biết một cách sâu sắc và vững chắc.

Bài viết cùng chuyên mục