Fri, 04 / 2015 1:03 pm | helios

Trong việc dạy học môn học lịch sử, ngoài những cách dạy thông thường thì giáo viên có thể sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú cho học sinh học bài, tránh được sự khô khan, nhàm chán của môn học. Sử dụng truyện kể lịch sử trong bào "Hoàn thành cách […]

Trong việc dạy học môn học lịch sử, ngoài những cách dạy thông thường thì giáo viên có thể sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú cho học sinh học bài, tránh được sự khô khan, nhàm chán của môn học.

Sử dụng truyện kể lịch sử trong bào "Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ"

Ví dụ 2: Cũng trong bài “Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ”, khi dạy mục “Nội  chiến ở Mĩ”. Để khắc hoạ nhân vật Lin côn- người lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ, giáo viên sử dụng truyện kể sau:
Lin côn-“ người giải phóng vĩ đại”
 
A.Lin côn sinh ra trong một gia đình nghèo ở Mĩ. Từ nhỏ ông đã sớm lăn lộn kiếm sống nên thấu hiểu cuộc sống của người dân lao động, nhất là tầng lớp nô lệ. Theo ông, người da đen phải được hưởng tự do, bình đẳng như người da trắng, chế độ nô lệ là một tội ác cần phải đánh đổ. Do đó trong sự nghiệp chính trị của mình, ông luôn cố gắng thực hiện bằng được khao khát giải phóng người nô lệ.
 
hsg1
 
Ngày 4-3-1861, Lin côn chính thức nhân chức tổng thống Mĩ. Ngày 1-1-1863, ông ra sắc lệnh tuyên bố xoá bỏ chế độ nô lệ, đến năm 1865 chế độ nô lệ hoàn toàn bị thủ tiêu trong cả nước.Tuy nhiên không lâu sau đó, một tên cuồng tín đã ám sát Lin côn. Đây là một tổn  thất vô cùng to lớn đối với nước Mĩ. Nhân dân Mĩ  thương tiếc, ca tụng ông, trìu mến gọi  ông  là “ Người giải phóng vĩ đại”
 
Sau khi cung cấp cho học sinh truyện này, giáo viên hỏi:“ Em có nhận xét gì về Lin côn? Tại sao ông lại được tôn xưng là”Người giải phóng vĩ đại”?
 
Học sinh suy nghĩ, trả lời. Giáo viên theo dõi và kết luận: Lin côn là một trong ba tổng thống vĩ đại nhất nước Mĩ. Suốt đời ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền lợi của nhân dân lao động. Ông có công lao to lớn trong việc thống nhất đất nước, thủ tiêu chế độ nô lệ lạc hậu, giải phóng con người, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở Mĩ. 


Bài viết cùng chuyên mục