Fri, 04 / 2015 1:01 pm | helios

Mục đích của việc sử dụng truyện kể lịch sử trong dạy lịch sử lớp 10 chính là thông qua đó để nâng cao nhận thức học sinh, tạo hứng thú cho các em. Vì vậy, sau mỗi truyện kể giáo viên nên đưa ra các câu hỏi nhận thức để làm rõ vấn đề […]

Mục đích của việc sử dụng truyện kể lịch sử trong dạy lịch sử lớp 10 chính là thông qua đó để nâng cao nhận thức học sinh, tạo hứng thú cho các em. Vì vậy, sau mỗi truyện kể giáo viên nên đưa ra các câu hỏi nhận thức để làm rõ vấn đề và khắc sâu nội dung bài học.

Sử dụng truyện kể lịch sử để nêu câu hỏi nhận thức

     Ví dụ,  Khi dạy mục “ Giáo dục” ở bài 20 “Xây dựng và phát triển văn hoá dân tộc trong các thế kỉ X-XV”. Giáo viên sử dụng truyện về  bia Tiến sĩ ở Văn Miếu.
 
      “Năm 1484, với chủ chương đề cao Nho học và tôn vinh bậc tri thức Nho học đỗ đại khoa, vua Lê Thánh Tông đã cho dựng các tấm bia tiến sĩ đầu tiên tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho các khoa thi Đình các năm trước đó của nhà Hậu Lê, 7 bia đầu tiên, trong số 82 bia, được dựng năm này. Trong số 7 bia tiến sĩ đầu tiên, thì 2 bia đầu được lập cho hai khoa thi Đình, được lấy làm đại diện, của các triều vua trước, là khoa thi năm 1442 và khoa thi năm 1448, được Lê Thánh Tông cử hai vị Đông Các đại học sĩ (sau này cũng là 2 phó soái Tao đàn Nhị thập bát Tú) là: Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận soạn các bài văn bia, và được dựng riêng trong hai bi đình Tả vu, Hữu vu.
 
hoc-sinh-tieu-hoc-doisongphapluat1
 
     Số lượng bia tiến sĩ được dựng vào thời đại nhà Lê sơ gồm 12 bia tiến sĩ đầu tiên, cho các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1514 (bia tiến sĩ khoa thi năm 1514 được dựng năm 1521). Những người soạn nội dung văn bia đều là các danh nho bậc nhất đương thời của Đại Việt. Các triều đại sau vẫn tiếp tục dựng bia Tiến sĩ cho dù  lịch sử  có những thăng trầm, biến cố.”
 
      Sau khi cung cấp cho học sinh, giáo viên đưa câu hỏi nhận thức:  Việc dựng bia Tiến sĩ có ý nghĩa gì?. Giáo viên theo dõi học sinh trả lời và kết luận: Việc dựng bia Tiến sĩ thể hiện chính sách coi trọng người tài và  khuyến khích việc học của các triều đại phong kiến nước ta . Bia Tiến sĩ là một nét đẹp văn hoá nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của  cha ông ta. Hiện nay bia Tiến sĩ đang được Nhà nước ta bảo tồn, gìn giữ với tầm vóc một di sản văn hoá- lịch sử đặc sắc của dân tộc.
 
       Như vậy, với một số cách thức sử dụng truyện kể lịch sử như trên, truyện kê lịch sử đã cho thấy khả năng vận dụng đa dạng, linh hoạt vào từng tiết học, bài học cụ thể. Ngoài ra còn có nhiều cách khác như:  sử dụng truyện kể lịch sử để  chuyển mục, sử dụng truyện kể lịch sử để  tổ chức dạ hội lịch sử vv…để khai thác nguồn tư liệu phong phú này. 

Bài viết cùng chuyên mục