Fri, 04 / 2015 1:00 pm | helios

Để học sinh có nhận thức về các nhân vật lịch sử thì việc sử dụng truyện kể lịch sử để miêu tả, khắc họa rất có hiệu quả.. Bởi qua truyện kể sẽ thể hiện rõ tính cách, suy nghĩ, hành động, tiểu sử… của nhân vật lịch sử. Sử dụng truyện kể lịch […]

Để học sinh có nhận thức về các nhân vật lịch sử thì việc sử dụng truyện kể lịch sử để miêu tả, khắc họa rất có hiệu quả.. Bởi qua truyện kể sẽ thể hiện rõ tính cách, suy nghĩ, hành động, tiểu sử… của nhân vật lịch sử.

Sử dụng truyện kể lịch sử để miêu tả, khắc họa nhân vật lịch sử

    Ví dụ 1: Khi dạy mục “Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức” trong bài “Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ”. Giáo viên  nhấn cần nhấn mạnh cho học sinh hiểu thêm về nhân vật Bix-mác và chủ trương thống nhất đất nước bằng vũ lực của ông ta thông qua truyện kể sau:
 
Bix-mác-“ Thủ tướng sắt và máu”
 
hocsinhlop12
 
    “Trong lần họp Nghị viện  đầu tiên, Thủ tướng Phổ – Bix-mác đã đập bàn tuyên bố phải thống nhất đất nước bằng con đường “sắt và máu”, mặc cho nhiều người la ó phản đối.
 
     Để thực hiện chủ trương đó, Bix-mác liên minh với Aó đánh Đan Mạch, sau đó thì tấn công luôn bạn đồng minh của mình. Để gạt bỏ nước Pháp, Bix-mác âm mưu bày ra cái cớ để có thể đánh Pháp một cách chính đáng. Cuối cùng, với việc đánh tráo bức thư của Vin hem I gửi cho Na pô lê ông III bằng một bức thư khác có lời lẽ ngạo mạn, sỉ nhục, Bix-mác đã khiến cho Na pô lê ông III tức giận tuyên chiến với Phổ.
 
     Sau khi đánh bại quân Pháp, Bix-mác cho tổ chức lễ đăng quang hoàng đế và Thủ tướng nước Đức  ở cung điện Mác Xây của Pháp. Từ đó người ta gọi ông là  thủ tướng “sắt và máu ”.
 
    Sau khi yêu cầu học sinh quan sát bức tranh Bix-mác và cung cấp xong câu truyện trên, giáo viên phát vấn: Bix-mác là con người như thế nào? Ông đã làm gì để thống nhất đất nước ? Chủ trương đó có tích cực và tiêu cực gì?
 
    Sau khi cho học sinh thảo luận và phát biểu, giáo viên chốt ý: Bix-mác là nhà quân sự độc tài, cứng rắn. Để thực hiện chủ trương của mình ông đã không từ một thủ đoạn nào. Con đường thống nhất đất nước bằng “sắt và máu” đã giúp cho nước Đức hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng tư sản. Nhưng hậu quả tiêu cực là dẫn đến tâm lí hiếu chiến, quân phiệt của một bộ phận  dân tộc Đức.

Bài viết cùng chuyên mục