Fri, 04 / 2015 12:52 pm | helios

Kỹ thuật những mảnh ghép tôi đã áp dụng với lớp học ôn khối thi đại học khi dạy về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930. Sau khi chia lớp thành các nhóm tôi sử dụng bảng thống kê các sự kiện sau: Sử dụng kỹ thuật những mảnh ghép […]

Kỹ thuật những mảnh ghép tôi đã áp dụng với lớp học ôn khối thi đại học khi dạy về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930. Sau khi chia lớp thành các nhóm tôi sử dụng bảng thống kê các sự kiện sau:

Sử dụng kỹ thuật những mảnh ghép trong học tập

 

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

7/1920

 

 

12/1920

 

1921

 

6/1923

 

 

11/1924

 

 

6/1925

 

2/1930

 

 

 

Sau khi các nhóm hoàn thành bảng tổng hợp các sự kiện trên, các em sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo: Trong các sự kiện trên sự kiện nào đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo của cách mạng Việt Nam ? Ads: Trường cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡngcao đẳng dược hà nội năm 2016

Ở câu hỏi thứ 2 sau khi các nhóm thảo luận , đại diện nhóm sẽ ghép với nhóm khác để trình bày kết quả đã thảo luận của nhóm mình.

Học_sinh_cấp_2

Phần thảo luận ở các nhóm hoàn thành giáo viên sẽ mời đại diện ở các nhóm lên trình bày và sự góp ý của các nhóm khác. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các em sẽ đi đến kết luận chung của bài học. Ngoài những câu hỏi đã nêu trên trong quá trình các em trình bày giáo viên có thể yêu cầu các em đánh giá ý nghĩa của sự kiện tháng 12/1920 và tháng 6/1925.

Như vậy việc sử dụng kỹ thuật những mảnh ghép sẽ yêu cầu học sinh phải đọc tài liệu và tìm hiểu thêm nội dung bài học từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đồng thời phát triển khả năng phối hợp làm việc nhóm của các em.

Kỹ thuật này còn có thể áp dụng khi giáo viên ra bài tập về nhà và yêu cầu học sinh đại diện tự kiểm tra kết quả học tập và chuẩn bị của các nhóm ở buổi học tiếp theo.

Bài viết cùng chuyên mục