Fri, 04 / 2015 12:45 pm | helios

Nâng cao chất lượng dạy – học môn lịch sử cũng như tạo sự hứng thú cho đông đảo học sinh luôn là bài toán khó, là sự trăn trở của các nhà quản lí, những người thầy hàng ngày trực tiếp đứng lớp giảng dạy các em. Vì vậy đã có một số công […]

Nâng cao chất lượng dạy – học môn lịch sử cũng như tạo sự hứng thú cho đông đảo học sinh luôn là bài toán khó, là sự trăn trở của các nhà quản lí, những người thầy hàng ngày trực tiếp đứng lớp giảng dạy các em. Vì vậy đã có một số công trình nghiên cứu và cuộc thi viết truyện kể lịch sử. Như:

 Quá trình nghiên cứu môn lịch sử ở nước ta

– Phan Ngọc Liên, Trần Văn Trị, Phương pháp dạy học lịch sử, NXB Giáo dục, 1992.
 
– Đặng Đức An, Những mẩu chuyển lịch sử thế giới, tập 1, NXB Giáo  dục, 2004.
 
– Thái Hoàng, Ngô Văn Tuyển, Lịch sử nhìn ra thế giới, NXB Đại học Quốc gia.
 
hanoithanhlap12doituyenduthihocsinhgioiquocgiathptnam2014_1
 
    Ngoài ra còn có rất nhiều tác phẩm khác đề cập đến những nội dung có liên quan tới phần lịch sử lớp 10. Các tác phẩm trên đã cung cấp rất nhiều câu chuyện thú vị  song để sử dụng trong thời gian ít ỏi của một tiết học thì cần phải thiết kế và lựa chọn, sử dụng cho phù hợp.  Đồng thời, riêng về  đề tài “Sử dụng truyện kể lịch sử để tạo hứng thú học môn Lịch sử lớp 10” thì chưa có một công trình nào tập trung nghiên cứu một cách chuyên sâu và có hệ thống. Vì vậy mặc dù kinh nghiệm giảng dạy còn ít ỏi nhưng với tâm huyết của một người thầy tôi mạnh dạn đưa ra  biện pháp sử dụng truyện kể lịch sử để góp phần nâng cao hứng thú học lịch sử lớp 10 cho học sinh  để đồng nghiệp tham khảo và góp ý.
 
Những đề tài này đã Đánh giá được thực trạng học tập môn Lịch sử 10 của học sinh ở trường THPT.
 
– Cung cấp một số nguyên tắc và quy trình sử dụng truyện kể lịch sử
 
– Đưa ra một số biện pháp sử dụng truyện kể lịch sử lớp 10 tiêu biểu, hữu ích để tạo sự hứng thú, niềm yêu thích học lịch sử  cho học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Bài viết cùng chuyên mục