Fri, 04 / 2015 12:42 pm | helios

Đây là phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm, dễ áp dụng đem lại hiệu quả cao trong dạy học. Phương pháp này giúp cho quá trình ghi nhớ bài học của học sinh dễ dàng hơn .Các em nắm được nội dung bài  học ngay tại lớp và ghi nhớ sâu sắc . […]

Đây là phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm, dễ áp dụng đem lại hiệu quả cao trong dạy học. Phương pháp này giúp cho quá trình ghi nhớ bài học của học sinh dễ dàng hơn .Các em nắm được nội dung bài  học ngay tại lớp và ghi nhớ sâu sắc . Trong  phần lịch sử Việt Nam từ 1919 – 2000 hầu như tất cả các bài đều có thể áp dụng dạy học theo sơ đồ tư duy. Phương pháp sơ đồ tư duy đặc biệt hữu hiệu khi chúng ta tiến hành ôn tập cho học sinh thi tốt nghiệp . 
Ví dụ 1 : 
Khi dạy bài 12 “ Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 “ sau khi học xong toàn bộ nội dung bài học giáo viên hình thành cho học sinh 2 sơ đồ 
Dựa trên hai sơ đồ này giáo viên có thể củng cố bài học hoặc có thể kiểm tra bài cũ ở tiết học sau.
Ví dụ 2:
Khi dạy bài 13: “ Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925- 1930” để trình bày sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam giáo viên sử dụng sơ đồ sau để học sinh có thể hình dung rõ ràng hơn về quá trình dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ha_noi_cong_bo_phuong_an_tuyen_sinh_dau_cap
Ví dụ 3:
Khi dạy bài 17 “ Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946”. Giáo viên kết hợp trình bày nội dung bài học với việc hình thành sơ đồ 


Như vậy: Qua việc hình thành sơ đồ tư duy ta có thể thấy toàn bộ nội dung bài học được tóm tắt đầy đủ ,rõ ràng. Học sinh có thể nắm được nội dung bài học ngay tại lớp .Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này giáo viên cũng  cần lưu ý sử dung sơ đồ tư duy không chỉ giáo viên cung cấp một chiều mà có thể hướng dẫn học sinh tự hình thành  sau mỗi bài học .Nếu giáo viên hình thành được kỹ năng này cho các em sẽ góp phần phát triển kỹ năng tư duy khái quát, tổng hợp ,so sánh ,giúp các em nhớ kỹ và hiểu sâu sắc bài học hơn.

Bài viết cùng chuyên mục