Fri, 04 / 2015 12:41 pm | helios

Kiểm tra hoạt động nhận thức của học sinh (củng cố) để đánh giá mức độ lĩnh hội tài liệu nghiên cứu, trình độ hiểu biết kiến thức, kết quả hoạt động nhận thức độc lập của học sinh, bổ sung nâng cao kiến thức mới.   Việc này có thể tiến hành ở cuối […]

Kiểm tra hoạt động nhận thức của học sinh (củng cố) để đánh giá mức độ lĩnh hội tài liệu nghiên cứu, trình độ hiểu biết kiến thức, kết quả hoạt động nhận thức độc lập của học sinh, bổ sung nâng cao kiến thức mới.
 
Việc này có thể tiến hành ở cuối  mục ,cuối bài .Câu hỏi kiểm tra có thể là câu hỏi đặt ra ở đầu mục ,đầu giờ .Trên cơ sở kiến thức học sinh đã lĩnh hội ,giáo viên sữa chữa ,bổ sung ,khái quát và nâng cao kiến thức của học sinh
 
– Bài tập về nhà : Cần tránh yêu cầu học sinh học thuộc sách giáo khoa rồi kể lại,nhắc chung chung…..
 
Tính tích cực ,chủ động sáng tạo của học sinh được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau:
 
– Những hoạt động tự nhận thức trên lớp khi nghe giáo viên giảng (biết tự điều chỉnh nghe giảng,chọn lọc kiến thức tự ghi chép,tự trả lời câu hỏi mà giáo viên nêu ra……)
 
giao-luu-ten-lua-nuoc
 
 
– Đọc và tự ghi chép tóm tắt ngắn gọn những vấn đề cơ bản của bài viết trong sách giáo khoa ,tài liệu tham khảo….
 
– Ghi lại và tìm hiểu những nội dung khó hiểu, đặc biệt là các thuật ngữ, khái niệm lịch sử.
– Hoàn thành bài tập câu hỏi trong sách giáo khoa.
 
– Biết làm việc với bản đồ, tranh ảnh trong sách giáo khoa cũng như ngoài sách giáo khoa, tìm hiểu nội dung và trình bày lịch sử theo bản đồ tranh ảnh.
 
– Trường trung cấp y dược hà nội liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp y học cổ truyền và trung cấp điều dưỡng năm 2016 đi học ngay vào buổi tối tại khu vực trung tâm quận Hà Đông –  Hà Nội
 
– Đọc và làm việc với các tài liệu lịch sử, văn học trong các sách tài liệu tham khảo, sách đọc thêm…nhằm hiểu rõ hơn những kiến thức đã học, mở rộng những kiến thức cho học sinh.
Bài viết cùng chuyên mục