Fri, 04 / 2015 12:40 pm | helios

Công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề hết sức phong phó, đa dạng và cũng không ít khó khăn. Trên cơ sở khoa học và lý luận thực tiển của nhà trường đề tài đề xuất 7 biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm năng cao chất lượng […]

Công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề hết sức phong phó, đa dạng và cũng không ít khó khăn. Trên cơ sở khoa học và lý luận thực tiển của nhà trường đề tài đề xuất 7 biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm năng cao chất lượng dạy học ở các trường THCS.
 
1. Biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chương trình giáo dục theo quy định một cách khoa học.
 
2. Biện pháp quản lý bài soạn và giờ lên lớp. Đây là cơ sở để giáo viên thực hiện có hiệu quả các giờ lên lớp, giáo viên chịu khó nghiên cứu tìm tòi tham khảo để xây dựng có chất lượng giáo án lên lớp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh.
 
dp392-46e68
 
3. Biện pháp quản lý chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, giúp các em tự tin đồng thời hình thành các kỹ năng cần thiết cho học sinh. Ads: Trường cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡngcao đẳng dược hà nội năm 2016
 
4. Biện pháp quản lý chỉ đạo việc sử dụng các trang thiết bị đồ dùng dạy học, các giờ thí nghiệm thực hành, hình thành kỹ năng thực hành cho học sinh, con đường dẫn đến nắm bắt tri thức một cách bền vững.
 
5. Biện pháp quản lý chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Đây là biện pháp nhằm bổ sung và cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên, đặc biệt là phương pháp và kỹ thuật dạy học.
 
6. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, để hình thành thói quen nghiên cứu và làm việc có khoa học.
7.  Biện pháp quản lý chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá, khen thưởng nhằm kích thíc động viên kịp thời nhăm tạo ra động lực trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

Bài viết cùng chuyên mục