Fri, 04 / 2015 12:38 pm | helios

1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, khách quan:    Yêu cầu giáo viên trong quá trình vận dụng phải khoa học, khách quan giáo viên không tô vẽ, thêm bớt, hoặc hiện đại hóa kiến thức. Bởi vì những tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh không phải là những lý luận […]

1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, khách quan: 
 
Yêu cầu giáo viên trong quá trình vận dụng phải khoa học, khách quan giáo viên không tô vẽ, thêm bớt, hoặc hiện đại hóa kiến thức. Bởi vì những tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh không phải là những lý luận cao siêu, khó hiểu mà nó xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, từ những bình dị đời thường, với ngôn ngữ bình dân, giản dị dễ hiểu. Qua đó hình thành trong học sinh biểu tượng về một vị chủ tịch nước gần gũi với dân, sẵn sàng chia sẻ với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động.
Dong-phuc-hoc-sinh-12830114353

2 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn: 
 
Đó là những lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân với thực tiễn cuộc đấu tranh của dân tộc nhằm mục tiêu giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cũng như khát vọng độc lập của dân tộc. Để hình thành trong học sinh con đường đi lên xây dựng CNXH ở nước ta là phù hợp quy luật khách quan của lịch sử và phù hợp với đặc điểm của dân tộc. Ads: Trường cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡngcao đẳng dược hà nội năm 2016

3. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính tự giác, tích cực, tính độc lập sáng tạo của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong quá trình dạy học. Giáo viên có thể chỉ cung cấp một đoạn tư liệu nhất định, sau đó sử dụng hệ thống các câu hỏi gợi mở để giúp học sinh tư duy, rút ra kết luận. Tránh việc giáo viên áp đặt hoàn toàn dễ gây nhàm chán trong học sinh.
 
4. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức: 
Đây là nguyên tắc quan trọng khi vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phải chú ý đến đặc điểm lứa tuổi, khả năng thẩm thấu lý luận của từng đối tượng. Vì vậy yêu cầu giáo viên phải lựa chọn những tư liệu phù hợp để học sinh tiếp nhận dễ dàng, tránh nặng về lý luận nhàm chán, không tạo được biểu tượng nhân vật.

Bài viết cùng chuyên mục