Fri, 04 / 2015 12:37 pm | helios

Khi sử dụng truyện kể lịch sử trong giảng dạy Lịch sử lớp 10 nói riêng cũng như ở các khối khác nói chung, giáo viên cần tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc sau:    – Phải nắm vững yêu cầu, mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học. Đây là nguyên tắc […]

Khi sử dụng truyện kể lịch sử trong giảng dạy Lịch sử lớp 10 nói riêng cũng như ở các khối khác nói chung, giáo viên cần tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc sau:
   – Phải nắm vững yêu cầu, mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học. Đây là nguyên tắc số một để giáo viên lựa chọn truyện kể lịch sử và quyết định hình thức sử dụng cho phù hợp. Tránh việc sử dụng quá nhiều dẫn đến việc tiết dạy lịch sử trở thành tiết kể chuyện lịch sử. Nên tham khảo công thức Đai ri để đảm bảo tốt nguyên tắc này.
Dong phuc hoc sinh 59
  –  Phải đảm bảo tính đúng đắn, chân thực của truyện kể lịch sử. Dung lượng của truyện phải ngắn gọn, tránh lan man, dài dòng. Ngôn ngữ truyện phải trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của học sinh. Nếu truyện kể nguyên bản chưa đáp ứng được yêu cầu này thì giáo viên phải thiết kế lại cho phù hợp với đặc trưng của bộ môn, phù hợp với nội dung, thời gian của tiết học.
  –  Sử dụng truyện kể lịch sử phải hướng tới mục đích là nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong nhận thức và khơi gợi sự say mê tìm hiểu lịch sử  của học sinh .
-Sử dụng phương pháp nghiên cứu  của phép biện chứng duy vật: logic, lịch sử, phân tích, so sánh……để giải quyết nội dung đề tài.
– Phương pháp thực nghiệm thông qua việc dạy trên lớp và dùng phiếu điều tra thăm dò ý kiến học sinh

Bài viết cùng chuyên mục