Fri, 04 / 2015 12:36 pm | helios

Thế kỉ XX đã đi qua, nhân loại đã bước sang thế kỉ XXI, khép lại một giai đoạn phát triển đầy biến động của lịch sử xã hội loài người. Thế kỉ XXI được xem là thế kỉ của sự hợp tác hữu nghị, cùng giúp đỡ nhau phát triển giữa các dân tộc […]

Thế kỉ XX đã đi qua, nhân loại đã bước sang thế kỉ XXI, khép lại một giai đoạn phát triển đầy biến động của lịch sử xã hội loài người. Thế kỉ XXI được xem là thế kỉ của sự hợp tác hữu nghị, cùng giúp đỡ nhau phát triển giữa các dân tộc trên thế giới nhằm giành bốn mục tiêu lớn: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ngoài ra là sự hợp tác cùng nhau giải quyết những vấn đề nóng bỏng còn tồn động chưa làm được trong thế kỉ XX:
Đó là vấn đề phòng chống căn bệnh thế kỉ AIDS, vấn đề bài trừ tệ nạn ma tuý đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vấn đề tôn giáo, sắc tộc…Tuy nhiên, vấn đề nóng bỏng cần giải quyết nhất trong lúc này là chiến tranh và hòa bình, giải quyết những bất đồng, những mâu thuẫn cố hữu giữa các dân tộc để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác hữu nghị, cùng phát triển.
diem-chuan-lop-10-31
Đây là vấn đề cực kì nan giải, chưa thể giải quyết được một lúc mà đòi hỏi các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng nhau đoàn kết đấu tranh chống lại các thế lực phản động, hiếu chiến âm mưu gây ra chiến tranh đe dọa nền hòa bình thế giới.
   Thế hệ trẻ nước ta hiện nay sinh ra trong hoàn cảnh đất nước không có chiến tranh, được hưởng một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, nên các em chưa hiểu hết được tác hại xấu của chiến tranh gây ra cho con người, sự tàn phá khủng khiếp đối với mọi sự sống trên trái đất. Nắm bắt được vấn đề này, chúng ta cần phải giáo dục các emtinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh để có thể nhận thức rõ về bản chất chiến tranh. Qua đó các em sẽ thấy được giá trị  của cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh. Việc giáo dục học sinh lòng yêu hòa bình chống chiến tranh nằm trong phạm trù giáo dục đạo đức, tư tưởng, tình cảm, hình thành nhân cách cho học sinh trong chiến lược giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của đất .
Môn Lịch sử có ưu thế trong việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho học sinh. Bằng các sự kiện lịch sử chân thực, sinh động, lịch sử gợi dậy trong các em sự rung cảm mạnh mẽ về quá khứ, kích thích hành động và suy nghĩ của các em về trách nhiệm đối với đất nước. Lịch sử giúp các em nhận thức đúng quá khứ, rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai. Lịch sử cũng góp phần giúp các em nhận thức đúng quan điểm và đường lối của Đảng để các em có một niềm tin lí tưởng vững chắc vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bài viết cùng chuyên mục