Fri, 04 / 2015 12:35 pm | helios

–  Trong quá trình dạy học hoạt động ngoài giờ lên lớp (Ngoài giờ lên lớp) có một vị trí hết sức quan trọng, nó có tác dụng mang tính tổng hợp, làm sâu sắc và phong phú kiến thức của học sinh về các mặt khác nhau của cuộc sống xã hội , góp […]

–  Trong quá trình dạy học hoạt động ngoài giờ lên lớp (Ngoài giờ lên lớp) có một vị trí hết sức quan trọng, nó có tác dụng mang tính tổng hợp, làm sâu sắc và phong phú kiến thức của học sinh về các mặt khác nhau của cuộc sống xã hội , góp phần gây hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập
– Hoạt động Ngoài giờ lên lớp góp phần giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm, ý thức lao động và tinh thần tập thể. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng hoạt động Ngoài giờ lên lớp có hai  đặc điểm nổi bật : tính chất tự nguyện và sự phát triển nhận thức tích cực độc lập, năng khiếu của học sinh trong học tập lịch sử. Điều này giúp định hướng nghề nghiệp cho các em sau này.
– Việc thực hiện chủ đề và nội dung hoạt động Ngoài giờ lên lớp rất linh hoạt, đa dạng (tuy phải theo hướng chỉ đạo của chương trình và nhiệm vụ năm học) nhằm gây hứng thú, phát huy tính tích cực của  học sinh trong việc tiếp nhận làm phong phú , sâu sắc tri thức lịch sử.
dong phuc hoc sinh 18
– Trong hoạt động Ngoài giờ lên lớp những cá tính , phẩm chất ý thức , khuynh hướng của học sinh được bộc lộ rõ nét. Ví dụ học sinh nhỏ thích trò chơi lịch sử, hát, diễn kịch. Học sinh trung học lại say mê với việc tìm tòi, nghiên cứu lịch sử. Đặc biệt hoạt động Ngoài giờ lên lớp đã gắn việc học tập lịch sử với đời sống, tạo cho  các em ý thức  trách nhiệm trong hoạt động phục vụ xã hội, như sưu tầm di tích lịch sử, tìm “địa chỉ đỏ”…. những công việc này giúp các em  tiếp xúc với những tài liệu hiện vật lịch sử, trang bị thêm kiến thức về đời sống lao động và đấu tranh  cách  mạng về sinh hoạt tinh thần . Đây là điều kiện quan trong để giáo dục cho học sinh thế giới quan khoa học và đạo đức tư tưởng chính trị.
–  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp  còn góp phần phát triển học sinh. Nếu bài nội khóa là hình thức bắt buộc của việc học tập, tuân thủ nghiêm ngặt chương trình đã qui định về thời gian, nội dung …thì hoạt động Ngoài giờ lên lớp mang tính chất tự nguyện. Các em có thể  tự chọn và tham gia với một hình thức phù hợp khả năng bản thân. Chính tính chất tự  nguyện đã phát huy năng lực độc lập của học sinh, làm nẩy sinh và phát triển hứng thú của học sinh nhờ vậy những kết quả học tập của học sinh ở các bộ môn có liên quan (Văn học ,Địa lí, GDQP,GDCD..) cũng tốt hơn
– Hoạt động Ngoài giờ lên lớp còn giúp học sinh đem những kiến thúc đã học những kỹ năng đã được rèn luyện trong giờ học nội khóa vận dụng và công tác thực tế như sưu tầm tài liệu, biên soạn lịch sử địa phương, công tác xã hội góp phần rèn luyện năng lực hành động 
– Cùng với các  môn học các hoạt động giáo dục khác hoạt động Ngoài giờ lên lớp môn lịch sử  còn  góp phần vào công tác xã hội hóa giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Bài viết cùng chuyên mục