Fri, 04 / 2015 12:33 pm | helios

Trong quá trình tiến hành dạy lịch sử, người giáo viên phải xây dựng được một hệ thống câu hỏi hợp lí để học sinh suy nghĩ, trả lời. Qua đó, người giáo viên có thể đánh giá được trình độ nhận thức của học sinh cũng như khả năng tư duy sáng tạo của […]

Trong quá trình tiến hành dạy lịch sử, người giáo viên phải xây dựng được một hệ thống câu hỏi hợp lí để học sinh suy nghĩ, trả lời. Qua đó, người giáo viên có thể đánh giá được trình độ nhận thức của học sinh cũng như khả năng tư duy sáng tạo của các em. Khi xây dựng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh thì cần phải đạt những yêu cầu sau về mặt sư phạm: Câu hỏi phải rõ ràng nêu được vấn đề cần đặt ra để có thể hiểu đúng, sâu hơn sự kiện…Câu hỏi phải mang tính chất bài tập nhận thức liên quan đến hứng thú, những cảm xúc mạnh mẽ của học sinh…Câu hỏi phải mang tính vừa sức với học sinh…
co-nhung-su-that-ban-can-biet-khi-con-la-hoc-sinh
           Trong quá trình tổ chức học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên phải theo dõi hoạt động của các em, giúp các em trả lời một cách cụ thể khi nào, ở đâu, như thế nào và vì sao? Có như vậy tính tích cực trong hoạt động độc lập của học sinh mới được phát huy, bài học mới đạt hiệu quả cao, kích thích sự tò mò khoa học, gợi trí thông minh vì điều cần là dạy sự thông minh hơn là dạy cái trí nhớ,      
-Nghiên cứu kiến thức mới đây là phần chủ yếu của bài học. Giáo viên lần lượt thực hiện kế hoach đã ghi ở giáo án. Để tổ chức học sinh giải quyết vấn đề đã nêu, giáo viên cần đưa ra các câu hỏi gợi mở, sử dụng phương pháp tiếp nhận thông tin qua những hoạt động nêu vấn đề. 
Kết thúc bài học cần phải tiến hành những công việc sau:
          +Kiểm tra hoạt động nhận thức của học sinh (củng cố) để đánh giá mức độ lĩnh hội tài liệu nghiên cứu, trình độ hiểu biết kiến thức, kết quả hoạt động nhận thức độc lập của học sinh, bổ sung nâng cao kiến thức mới. Việc này có thể tiến hành ở cuối  mục ,cuối bài .Câu hỏi kiểm tra có thể là câu hỏi đặt ra ở đầu mục ,đầu giờ .Trên cơ sở kiến thức học sinh đã lĩnh hội ,giáo viên sữa chữa ,bổ sung ,khái quát và nâng cao kiến thức của học sinh

Bài viết cùng chuyên mục