Fri, 04 / 2015 12:31 pm | helios

Như chúng ta đã biết: Giảng dạy lịch sử là một công việc hết sức phức tạp, rất dễ sa vào nêu các sự kiện một cách khô khan, nặng nề thiếu sinh động, bởi vậy đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp lịch sử, trình bày rõ sự phát triển của lịch […]

Như chúng ta đã biết: Giảng dạy lịch sử là một công việc hết sức phức tạp, rất dễ sa vào nêu các sự kiện một cách khô khan, nặng nề thiếu sinh động, bởi vậy đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp lịch sử, trình bày rõ sự phát triển của lịch sử đúng như nó đã diễn ra với những sự kiện và tư liệu chính xác.Trong đó việc phát huy tính tích cực chủ động của học sinh được coi trọng đặc điểm. Bởi vậy, với vai trò chủ đạo,người giáo viên  phải biết gây hứng thú học tập bộ môn. Phải hướng học sinh thực hiện vai trò chủ động của mình,từ đó giúp cho học sinh gắn liền kiến thức với tri thức cuộc sống.

Làm sao để phát huy tính tích cực của học sinh trong môn lịch sử

Để phát triển tư duy của học sinh trong môn lịch sử cần đòi hỏi người thầy cô trong quá trình dạy học phải có khả năng vận dụng thành thục phương pháp dạy học nêu vấn đề chứ không để cho học sinh thụ động ghi chép kiến thức, nhớ máy móc mà không hiểu đúng về bản chất của sự kiện nhân vậy lịch sử có nghĩa là phải luôn luôn: Lấy học sinh là trung tâm trong quá trình dạy học. Có như vậy mới giúp cho học sinh nhớ được bài học lâu hơn và sẽ vận dụng được kiến thức vào trong thực tiễn cuộc sống một cách tối ưu nhất.

 buoc-nhay-hoan-vu-trong-cay-tai-truong-luong-the-vinh-giaoduc.net.vn (15)

Sự đổi mới dạy học lịch sử là yêu cầu quan trọng ,cấp bách để hiểu đúng quá khứ ,có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ cho hôm nay và mai sau.Công việc này phải tiến hành đồng thời trên các mặt quan niệm nhận thức ,nội dung và phương pháp dạy học .Nó đòi hỏi trước hết ý thức ,lương tâm ,trách nhiệm ,trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên .Trong quá trình dạy học ,có việc đào tạo và tự đào tạo ,càng lên lớp lớn thì việc tự đào tạo ngày càng trở nên quan trọng,có tính quyết định.Vì vậy trong giảng dạy lịch sử khi lấy học sinh là trung tâm sẽ phát huy được tính chủ động ,năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.

Bài viết cùng chuyên mục