Fri, 04 / 2015 12:27 pm | helios

Học sinh hiện nay không hứng thú với môn học lịch sử, vì đó là một môn học khô khan, nhàm chán và khó nhớ. Học sinh luôn uể oải trong những tiết học sử. Vậy phải làm sao để học sinh nâng cao khả năng học sử hiện nay? Dưới đây cẩm nang học […]

Học sinh hiện nay không hứng thú với môn học lịch sử, vì đó là một môn học khô khan, nhàm chán và khó nhớ. Học sinh luôn uể oải trong những tiết học sử. Vậy phải làm sao để học sinh nâng cao khả năng học sử hiện nay? Dưới đây cẩm nang học tập xin chia sẻ cho thầy cô và các bạn một vài biện pháp để nâng cao khả năng học sử của học sinh.

Làm sao để học sinh nâng cao khả năng học sử hiện nay

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ bài học trên lớp: Bài học trên lớp càng có tác dụng cao khi được hỗ trợ bằng các hoạt động khác như (tự học ở nhà; tham quan học tập ở nhà bảo tàng lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống địa phương, kết hợp các dạng hoạt động học tập; ngoại khoá, thực hành…). Bởi vì, nội dung và chủ đề hoạt động của các hình thức dạy học này phải bám sát với nội dung học chính khoá và phải đạt được mục đích giáo dưỡng, giáo dục, phát triển như bài học trên lớp. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy, học bộ môn cần thiết tăng cường các hoạt động hỗ trợ.
 
a4d74e76fc745b7b3f68261c7f4ad2d7
 
Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy, học lịch sử: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học lịch sử là quá trình thu thập và xử lý những thông tin về tình hình lĩnh hội kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo của học sinh… so với mục tiêu học tập. Sự hiểu biết về các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình học tập của học sinh, giúp giáo viên có những biện pháp sư phạm thích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài học và giúp các em học tập ngày càng tiến bộ hơn (hoàn thiện kiến thức, hình thành thế giới quan, phát triển ngôn ngữ, tư duy và giáo dục lòng yêu lao động cho học sinh)(3).
 
Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng không thể thiếu được của quá trình dạy học. Nó là công việc của cả giáo viên và học sinh. Vì vậy kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn. Song thực tế việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông chưa tốt. Vì vậy cùng với việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cần thiết phải đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trên tất cả các mặt về quan niệm, nội dung, hình thức, phương pháp.

Bài viết cùng chuyên mục