Fri, 04 / 2015 12:17 pm | helios

Tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều biến động sâu sắc, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Làm thế nào để giúp cho học sinh hiểu biết sâu sắc lịch sử của quá khứ, củng cố lòng tin và xây dựng tình […]

Tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều biến động sâu sắc, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Làm thế nào để giúp cho học sinh hiểu biết sâu sắc lịch sử của quá khứ, củng cố lòng tin và xây dựng tình cảm đúng đối với sự kiện, hiện tượng lịch sử đã học, với hiện tại, tương lai. Điều này phụ thuộc phần lớn việc lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp dạy học của giáo viên .

Khó khăn khi dạy và học sử hiện nay của học sinh

Hiện nay ở tất cả các trường phổ thông vấn đề được đặt lên hàng đầu là nâng cao chất lượng dạy học, không chỉ trong từng giờ giảng mà là trong cả quá trình dạy học, để làm sao cung cấp cho học sinh một hành trang kiến thức cơ bản, khoa học ở trường phổ thông. Và để đạt được mục đích đó thì các phương tiện dạy học đều phải được huy động vận dụng vào quá trình giảng dạy của giáo viên.
 
117261372425-18552
 
Dạy học lịch sử là một khó khăn, bởi phải làm thế nào để gây cho học sinh hứng thú học tập và nhận biết được lịch sử đúng đắn . Điều quan trọng là hiện nay một phần nào đó khoa học lịch sử không được học sinh chú trọng và say mê học, nên nếu giờ giảng tẻ nhạt sẽ làm cho học sinh mất hết hứng thú. Vì vậy một vấn đề đặt ra là làm thế nào giảng dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản của lịch sử để học sinh không cảm thấy khó chịu mà càng say mê môn học này.
 
Xuất phát từ mục đích đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo, rèn luyện thói quen tự học và hứng thú trong học tập. Học là quá trình tìm tòi, khám phá, phát hiện, tự hình thành hiểu biết. cách dạy quyết định cách học. người thầy định hướng, tư vấn tổ chức các hoạt động cho học sinh, lấy học sinh làm trung tâm thay việc lấy dạy làm trung tâm.
Bài viết cùng chuyên mục