Fri, 04 / 2015 12:16 pm | helios

Ví dụ:  Khi dạy sự kiện “giải quyết nạn dốt”, nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên dưới chế độ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh. Khai thác bản thân một đoạn tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nổi bật sự kiện […]

Ví dụ:  Khi dạy sự kiện “giải quyết nạn dốt”, nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên dưới chế độ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh.

Khai thác bản thân một đoạn tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nổi bật sự kiện lịch sử

– Bước 1: Giáo viên đọc một đoạn thư, hoặc chiếu kết hợp đọc đoạn thư trên màn hình "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu".

1424749873_1102-anh

– Bước 2: Hỏi học sinh, qua đoạn thư trên thể hiện tầm nhìn xa của chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào? Rồi học sinh trả lời:

– Bước 3: Giáo viên kết luận: thể hiện tầm nhìn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, khẳng định niềm tin tưởng và hy vọng đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc…
                 
Giáo viên bồi dưỡng học sinh tinh thấy được ngày nay mỗi các em  hạnh phúc khi được học tập trong điều kiện hòa bình, điều kiện vật chất tương đối đầy đủ. Bởi vậy, các em học sinh phải có trách nhiệm tu dưỡng đạo đức, chăm chỉ học hành để trở thành những công dân tốt, sau này giúp ích cho đất nước và đưa đất nước ta theo kịp các nước khác trên thế giới.

Sử dụng làm tư liệu đọc thêm khi học xong Bài 17: Đối với hệ thống các tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện ở trên, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt vào bài giảng, hoặc làm tư liệu đọc thêm để khắc sâu hơn nhận thức của học sinh về những sự kiện của lịch sử dân tộc trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám, bồi dưỡng tình cảm đối với lãnh tụ, nâng cao trách nhiệm của bản thân học sinh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Hoặc giáo viên có thể  sưu tầm để kể cho học sinh những mẫu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này.

Bài viết cùng chuyên mục