Fri, 04 / 2015 12:15 pm | helios

Việc dạy học lịch sử cần kết hợp cả các phương pháp truyền thống và hiện đại. Các phương pháp như tường thuật, miêu tả, kể chuyện nêu đặc điểm nhân vật lịch sử.Để phát huy tính tích cực của học sinh trong các phương pháp dạy hoc truyền thống giáo viên sẽ nêu các […]

Việc dạy học lịch sử cần kết hợp cả các phương pháp truyền thống và hiện đại. Các phương pháp như tường thuật, miêu tả, kể chuyện nêu đặc điểm nhân vật lịch sử.Để phát huy tính tích cực của học sinh trong các phương pháp dạy hoc truyền thống giáo viên sẽ nêu các bài tập nhóm, giao nhiệm vụ để học sinh tìm hiểu trước khi học bài mới.
 
Kết hợp một số phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả bài học lịch sử
 
Ví dụ 1:
 
Trước khi học bài 12 , giáo viên sẽ nêu bài tập: tìm những câu chuyện nói về  hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919 – 1930. Học sinh sẽ tìm kiếm các câu truyện nói về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên mạng hoặc các nguồn tài liệu khác nhau.
 
1403364084thi10
 
Ví dụ 2:
 
Khi học lịch sử Việt Nam 1946 – 1954, giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu, sưu tầm về các câu chuyện chiến đấu của các vị anh hùng: Bế Văn Đàn, La Văn Cầu , Phan Đình Giót ,…Dạy về chiến dịch Biên Giới giáo viên yêu cầu học sinh kể về tấm gương anh dũng lấy thân mình chèn pháo của anh Bế Văn Đàn. Hay trong chiến dịch Điện Biên Phủ anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
 
Thông qua việc dạy học bằng kể chuyện tường thuật, miêu tả, chúng ta sẽ góp phần giáo dục đạo đức, tình cảm truyền thống dân tộc cho học sinh.
 
Như vậy việc kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại sẽ là cách thức dạy học tối ưu. Để lịch sử thực sự trở thành một môn học hấp dẫn học sinh, mỗi giáo viên phải biết sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp tuỳ theo nội dung và đặc trưng của từng bài .

Bài viết cùng chuyên mục