Fri, 04 / 2015 12:13 pm | helios

Thông qua bài dạy “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921” Hướng dẫn xây dựng hệ thống câu hỏi kiến thức trong môn lịch sử Ở mục 1:Tình hình nước Nga trước cách mạng .   – Người giáo viên nêu câu hỏi: “Tình hình nước […]

Thông qua bài dạy “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921”

Hướng dẫn xây dựng hệ thống câu hỏi kiến thức trong môn lịch sử

Ở mục 1:Tình hình nước Nga trước cách mạng .
 
– Người giáo viên nêu câu hỏi: “Tình hình nước Nga đầu thế kỷ 20 có những gì nổi bật?”
 
– Dựa vào sách giáo khoa, học sinh suy nghĩ, trả lời về tình hình nước Nga trước năm 1917 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.Sau đó người giáo viên tiếp tục nêu câu hỏi: “Với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội theo em điều gì sẽ xảy ra?”
 
Với câu hỏi này sẽ kích thích tư duy độc lập của học sinh nhận thức được rằng:Tình hình nước nga 1917 đặt nước Nga vào tình thế một cuộc cách mạng chắc chắn sẽ bùng nổ để lật đổ ách thống trị của Nga hoàng, đưa đất nước thoát khỏi chiến tranh đế quốc.
 
1352776454-namcuong-eva17
 
Ở mục 2:Từ cách mạng tháng hai đến cách mạng tháng mười
 
Người giáo viên cho học sinh tóm tắt diễn biến trình bày trước lớp về các sự kiện của cách mạng tháng hai năm 1917, hướng dẫn học sinh tìm hiểu về đặc điểm của cách mạng tháng hai và nêu câu hỏi: “Tại sao cuộc cách mạng tháng hai lại là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?”Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận để tìm hiểu về tính chất và những hạn chế còn tồn tại của cuộc cách mạng tháng hai.
 
– Từ tình hình thực tế sau cách mạng tháng hai người giáo viên tiếp tục đặt câu hỏi: “Trước tình hình đất nước có hai chính quyền song song tồn tại,Lê-nin và đảng Bôn-xê-vích đã làm gì?”
 
Học sinh sẽ căn cứ vào tình hình nước Nga sau cách mạng tháng hai mà thấy được rằng quyết định của Lê-nin là đúng đó là: Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 
Giáo viên sử dụng tư liệu trình bày diễn biến của cách mạng tháng mười và nêu câu hỏi: “Nêu đặc điềm, tính chất của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?”Với câu hỏi này học sinh sẽ thấy được cuộc cách mang tháng Mười Nga là cuộc cách mạn vô sản có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân nhằm lật đổ chính phủ tư sản giành chính quyền về tay nhân dân lao động.
 
– Ở mục: Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô-viết giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thêm.
 
– Ở mục 3: Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga
 
Giáo viên nêu câu hỏi: “Cuộc cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử có ý nghĩa trong nước và thế giới lớn lao như thế nào?”
 
Câu hỏi này học sinh sẽ dễ dàng nêu được về ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười
 
+ Đối với trong nước:Đập tan ách bức bóc lột của phong kiến tư sản Nga, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.Đưa công nhân, nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới XHCN.
 
+ Đối với thế giới:Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới trong đó có Việt Nam
Phần kiến thức này học sinh sẽ tư duy chủ động về sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng này đối với cách mạng Việt Nam đặc biệt việc Nguyễn Tất Thành đã gặp chân lý cách mạng tháng Mười Nga, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
 
Như vậy ở bài học này thông qua hệ thống câu hỏi sẽ kích thích được học sinh tìm hiểu được nội dung bài học, thấy được rằng:Cuộc cách mạng tháng Mười Nga đã lật đổ được chế độ phong kiến Nga hoàng mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga đồng thời có ảnh hưởng sâu sắc đến cách mạng thế giới và Việt Nam.
 
Như vậy, quá trình học tập lịch sử của học sinh về bản chất là quá trình hoạt động nhận thức.Qúa trình này diễn ra tương tự như quá trình con ngươi nhận thức hiện thực và có nhiều nét giống với quá trình nhà khoa học đi tìm chân lí khách quan.Trên đại thể, quá trình nhận thức của học sinh trong học tập sẽ diễn ra như sau:Trước hết họ tiếp cận với những sự kiện ,hiện tượng giáo trình lịch sử cụ thể thông qua bài giảng của người giáo viên và qua các tài liệu học tập như sách giáo khoa ,sách đọc thêm ,tranh ảnh ,bản đồ và các tài liệu khác.Sự tiếp cận với kiến thức cụ thể này sẽ tạo ra ở học sinh những tri giác, biểu tượng lịch sử.Chính nhờ quá trình nhận thức này sẽ guiups học sinh hứng thú, say mê trong dạy học lịch sử.

Bài viết cùng chuyên mục