Fri, 04 / 2015 12:12 pm | helios

Hướng dẫn sử dụng bản đồ qua bài " CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC" (1953-1954)  Ở bài này tất cả các phần dạy đều được giáo viên sử dụng triệt để lợi thế của bản đồ, ví dụ: Bản đồ các nước Đông Dương; Bản đồ hành chính Việt […]

Hướng dẫn sử dụng bản đồ qua bài " CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC" (1953-1954)
 Ở bài này tất cả các phần dạy đều được giáo viên sử dụng triệt để lợi thế của bản đồ, ví dụ: Bản đồ các nước Đông Dương; Bản đồ hành chính Việt Nam; Lược đồ hình thái chiến trường Đông Dương; Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
 Ngoài ra giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh về Nava, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  về Chiến dịch Điện Biên Phủ… 
 Trong quá trình giảng dạy bài này, chúng ta dùng bản đồ cụ thể cho các mục như sau:
20110804_khhgd01
HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ CHẤM DỨT                   
                   CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG
 Ở mục này giáo viên và học sinh dùng sách giáo khoa để tìm hiểu về nội dung của Hiệp định Giơvevơ, cùng với việc trình bày các nội dung chính của Hiệp định Giơnevơ, giáo viên kết hợp dùng bản đồ hành chính để phân tích về nội dung: " Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc -Nam, lấy vĩ tuyến 17 dọc sông Bến Hải – Quảng Trị làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng với một khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến " giúp học sinh có cách nhìn khoa học về việc phân chia giới tuyến quân sự tạm thời ở hai miền Bắc- Nam cần sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam
 Nhìn chung, ở bài này có 4 mục thì giáo viên đã sử bản đồ để thực hiện 3 mục và đã khai thác triệt để lợi thế của bản đồ để có một bài giảng hiệu quả, giúp học sinh nắm vững, sâu sắc các sự kiện lịch sử 

Bài viết cùng chuyên mục