Fri, 04 / 2015 12:08 pm | helios

1. Kiến thức: Học sinh nhận thức được: nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám trong tình thế hết sức khó khăn vận mệnh dân tộc “như ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước […]

1. Kiến thức: Học sinh nhận thức được: nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám trong tình thế hết sức khó khăn vận mệnh dân tộc “như ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước giải quyết khó khăn để vững vàng bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.

2. Tinh thần và thái độ học tập: Học sinh tích cực trong việc lĩnh hội kiến thức,  không nhàm chán, gò bó, phần lớn các em hứng thú trong học tập. Sau khi học xong các em đều có những bài học kinh nghiệm quan trọng cho bản thân. Đồng thời nâng cao nhận thức, hành động trong ứng xử cuộc sống. Các em đều thể hiện sự tôn kính đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

110901bai12a2

3. Kĩ năng vận dụng:

– Học sinh đều có thể vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tốt những câu hỏi mang tính cơ bản. Thậm chí là những câu hỏi khó. Ví dụ một số câu hỏi liên qua đến kiến thức của Bài 17:

Câu 1: Trình bày những khó khăn của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám? Theo em khó khăn nào là to lớn nhất? Vì sao?

Câu 2: Tại sao nói sau cách mạng tháng Tám nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 3: Những đối sách của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thù trong giặc ngoài trong giai đoạn trước và sau ngày 6/3/1946.

Câu 4: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám.

 

Bài viết cùng chuyên mục