Thu, 09 / 2015 8:48 pm | helios

Trong môi trường giáo dục hiện nay, đa phần những kiến thức mà học sinh thu được đều có trên sách vở, từ lời thầy cô giáo truyền đạt trên lớp mà kiến thức thực tế cũng như kỹ năng sống được trang bị rất ít. Chính vì thế mà các kỹ năng quản lý học tập và kỹ năng sống của học sinh thường khá bị động mà cha mẹ cần trau dồi cho con trẻ.

Dưới sự tư vấn của Trung tâm luyện thi Edufly với các thầy cô giáo đã giảng dạy lâu năm với kỹ năng sống và kỹ năng chuyên môn cao. Website camnanghoctap.net được lập ra giới thiệu về các kỹ năng sống, kỹ năng quản lý học tập mà học sinh cần trang bị cùng với cách nắm bắt tâm lý học sinh và câu chuyện học tập ỹ nghĩa. Từ đó giúp cho học sinh nâng cao thành tích trong học tập và và những kiến thức cần thiết cho cuộc sống

Mục đích chính của website

– Trang bị những kỹ năng sống, kỹ năng học tập cần thiết cho học sinh

– Chia sẻ những câu truyện trường lớp và những chuyện giải trí thú vị

– Tư vấn những kinh nghiệm học tập giúp đạt kết quả cao

– Cách năm bắt tâm lý học sinh để cha mẹ hiểu con cái hơn