Fri, 04 / 2015 12:06 pm | helios

Đây là khâu quan trọng,có tính chất quyết định đến việc xây dựng và phát huy tính tích cực,chủ động sáng tạo của học sinh.Việc tiến hành giờ dạy trên lớp theo phương pháp “ lấy học sinh làm trung tâm “ bao gồm các thành phàn cơ bản sau.   – Ổn định lớp […]

Đây là khâu quan trọng,có tính chất quyết định đến việc xây dựng và phát huy tính tích cực,chủ động sáng tạo của học sinh.Việc tiến hành giờ dạy trên lớp theo phương pháp “ lấy học sinh làm trung tâm “ bao gồm các thành phàn cơ bản sau.
 
– Ổn định lớp nhằm tổ chức giữ vững kỉ luật,công việc này không chỉ giới hạn ở những phát đầu giờ học mà trong suốt giờ học.Kỉ luật của giờ học phụ thuộc vào việc hoàn thành chính xác tất cả các yêu cầu học tập của học sinh và việc tổ chức giảng dạy cảu giáo viên.
 
– Trường trung cấp y dược hà nội liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp y học cổ truyền và trung cấp điều dưỡng năm 2016 đi học ngay vào buổi tối tại khu vực trung tâm quận Hà Đông –  Hà Nội
 
– Kiểm tra bài cũ tùy thuộc vào nội dung chủ đề của bài mới vì bài học trước đó,chủ đề.Mục đích kiểm tra không chì để xem xét học sinh thu nhận kiến thức mà chuẩn bị cho các em tiếp nhận kiến thức mới.
 
110717HDcanhcua02
 
– Ví dụ:Khi chuẩn bị học bài cách mạng tư sản Pháp,người giáo viên đặt câu hỏi” em hãy nêu và phân tích tính chất cảu cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 Bang thuộc địa Anh ở bắc Mĩ”,sau khi học sinh trả lời thì các em sẽ nhận thức sâu sắc hơn về tính chất vĩ đại của cuộc cách mạng tư sản Pháp:một cuộc cách mạng tư sản triệt để.
 
– Chuẩn bị cho học sinh nghiên cứu kiến thức mới:Trong quá trình dạy lịch sử phải kết hợp nhiều biện pháp để tổ chức các hoạt động nhận thức cho học sinh,phải kết hợp đa dạng các phương pháp,biện pháp giảng dạy bộ môn như tường thật,miêu thả,so sánh,phân tích về chuyện…
 
Cần nhớ rằng:Học sinh phổ thông đang háo hức muốn hiểu biết những cái mới lạ,mong muốn lĩnh hội các tri thức khoa học mới và rõ ràng hấp dẫn,dễ hiểu và thái độ  tự tin,biểu hiện sự chủ động dồi dào kiến thức của người giáo viên chắc chắn sẽ là những cơ sở quan trọng để gây cho học sinh phấn khởi ,hứng thú khi học vào bài mới

Bài viết cùng chuyên mục