Fri, 04 / 2015 12:02 pm | helios

Chất lượng giờ dạy một phần do công việc chuẩn bị bài soạn của giáo viên, do đó cần phải có quy định và quản lý tốt bài soạn của giáo viên thông qua hệ thống quản lý, kiểm tra. Đầu năm học nhà trường chỉ đạo chuyên môn dự thảo các quy định về […]

Chất lượng giờ dạy một phần do công việc chuẩn bị bài soạn của giáo viên, do đó cần phải có quy định và quản lý tốt bài soạn của giáo viên thông qua hệ thống quản lý, kiểm tra.
Đầu năm học nhà trường chỉ đạo chuyên môn dự thảo các quy định về thực hiện và xếp loại chuyên môn, trong đó quy định rõ cách thức, hình thức và chất lượng các bài soạn kể cả bài soạn dạy bằng máy chiếu.
Hàng tuần các tổ chuyên môn kiểm tra bài soạn của giáo viên trong tổ, ban giám hiệu kiểm tra bài soạn của tổ trưởng và tổ phó tổ bộ môn. Tất cả nội dung kiểm tra cần có sự bổ sung điều chỉnh và được phê vào cuốn sổ kiểm tra của giáo viên, với mục đích cho giáo viên sữa chữa và căn cứ cho lần kiểm tra sau.
Các bài soạn được lưu trữ hàng năm, giáo viên phải thông báo nguồn gốc bài soạn, tổ chuyên môn và ban giám hiệu có căn cứ để kiểm tra việc soạn bài và chỉnh sửa cũng như sử dụng nguồn bài soạn từ nơi khác. Việc làm này với mục đích để nâng cao chất lượng bài soạn và phù hợp với việc giảng dạy trên điều kiện thực tế của nhà trường và nhận thức của học sinh.
78_7_1328058418_13_images650674_hoc_sinh
Để các giờ lên lớp có chất lượng và hiệu quả cần có những biện pháp quản lý chỉ đạo đó là:
Quản lý về thời gian, thời lượng trong các giờ lên lớp của giáo viên, 
không để việc vào muộn, ra sớm.
Trang phục và phong thái lên lớp của giáo viên được nhà trường quy định cũng tạo điều kiện cho chất lượng hứng thú và nghiêm túc học tập của học sinh.
Nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên có tâm thế khi lên lớp giảng dạy.
Tổ chức hoạt động thăm lớp dự giờ của các tổ chuyên môn, của ban giám hiệu để kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, đặc biệt là chất lượng giờ lên lớp. Hướng dẫn cho giáo viên có kỹ năng dự giờ và đúc rút kinh nghiệm.
Chỉ đạo cho chuyên môn và các tổ chuyên môn xây dựng giáo án mẫu, giờ dạy mẫu, thảo luận các kiến thức khó, bài khó, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn mang tính chất hội thảo.
Tổ chức hội giảng hàng năm để giáo viên có nhều điều kiện học hỏi kinh nghiệm của đồng môn, đồng nghiệp và tiếp thu được nhiều ý kiến hay thông qua nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy.

Bài viết cùng chuyên mục