Fri, 04 / 2015 12:01 pm | helios

* Đối với việc chuẩn bị giáo án:    – Bước 1: Xác định nội dung cơ bản của tiết học là mục “ Tình hình kinh tế, xã hội”, hình ảnh trực quan cần phân tích là bức tranh “ Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng”. Vì vậy, tôi chọn truyện kể […]

* Đối với việc chuẩn bị giáo án:
   – Bước 1: Xác định nội dung cơ bản của tiết học là mục “ Tình hình kinh tế, xã hội”, hình ảnh trực quan cần phân tích là bức tranh “ Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng”. Vì vậy, tôi chọn truyện kể về đời sống người nông dân Pháp trước cách mạng.
  – Bước 2: Tóm tắt lại nội dung câu chuyện như sau: 
  “ Vào một ngày đẹp trời, một nhóm người thành phố xuống vùng nông thôn Pháp đi dã ngoại. Từ xa, họ trông thấy những sinh vật có bộ mặt  xạm đen, hốc hác, đôi mắt mở to, đờ dại đi vì đói. Chúng  đào xới đất đai một cách nhẫn nại và chui  vào những túp lều rách rưới hay các hốc cây để ngủ. Người ta chỉ phát hiện ra chúng là người khi thấy chúng kêu rên đói khát”
74
  * Đối với việc giảng bài trên lớp 
   – Bước 1: Sau khi gọi học sinh phân tích bức tranh“ Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” giáo viên kể câu chuyện trên và đặt câu hỏi:
  + “Em có nhận xét gì về đời sống người nông dân Pháp trước cách mạng? ” 
  + “Tại sao đời sống người nông dân Pháp lại như vậy? Đời sống đó báo hiệu điều gì?”
   – Bước 2: Giáo viên theo dõi học sinh trả lời, nhận xét và đưa ra kết luận: 
   + Đời sống của người nông dân Pháp trước cách mạng vô cùng  khổ cực. Cái đói khổ đã làm biến dạng hình hài  họ, khiến cuộc sống của họ không khác gì cuộc sống của con vật. Tầng lớp nông dân chính là những người khốn khổ nhất, bi thảm nhất trong đẳng cấp thứ ba trước cách mạng tư sản Pháp .
  + Nguyên nhân của tình cảnh trên là do sự bóc lột tàn tệ của đẳng cấp thứ nhất và thứ hai đối với nông dân. Điều đó báo hiệu, từ trong cuộc sống bùn đen đau khổ đó, người nông dân sẽ vùng dậy tiến hành một cuộc cách mạng “ long trời lở đất” ( từ dùng của Các Mác), đánh đổ giai cấp phong kiến thống trị để giành quyền sống cho mình.

Bài viết cùng chuyên mục