Fri, 04 / 2015 11:59 am | helios

Phần1: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954  Ở phần này trước tiên giáo viên giảng và phân tích chủ trương chiến lược của ta trong Đông- Xuân 1953-1954 là: "Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm […]

Phần1: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954
 Ở phần này trước tiên giáo viên giảng và phân tích chủ trương chiến lược của ta trong Đông- Xuân 1953-1954 là: "Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị độngphân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng".
 Sau khi phân tích chủ trương chiến lược của ta, giáo viên dùng bản đồ để giảng, tường thuật về các hướng tiến công của quân ta, buộc địch phải phân tán thành 5 nơi tập trung quân: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Trung Lào, Hạ Lào, Tây Nguyên.
20_7_1332343585_5
 Với việc sử dụng Bản đồ Chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954, giáo viên đã giúp học sinh thấy rõ các vị trí chiến lược quan trọng mà quân ta đã tấn công, đồng thời thấy được sự chỉ đạo chiến lược tài tình của Bộ chính trị, nhờ đó quân ta luôn giữ được thế chủ động trên chiến trường, đồng thời làm cho kế hoạch tập trung quân của Pháp bước đầu bị thất bại. Đứng trước tình hình đó, địch tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành điểm bổ sung và trở thành trung tâm của kế hoạch Nava.
 Phần 2: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
  Xuất phát từ việc Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, thành "một pháo đài bất khả xâm phạm", Điện Biên Phủ trở thành khâu chính của kế hoạch Nava và hi vọng giành một chiến thắng quân sự để "Kết thúc chiến tranh trong danh dự". Ta nhận định, muốn phá tan kế hoạch Nava phải tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vì vậy ta chấp nhận đánh trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ.
 Ở phần này giáo viên sử dụng Bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ và ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ để mô tả những nét chính về diễn biến, kết quả từng đợt tiến công của quân ta vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:
 Đợt1, từ ngày 13 đến ngày 17-3-1954: quân ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu phía Bắc.
 Đợt2, từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954: quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm như E1, D1, C1, C2, A1…
 Đợt3, từ ngày 1-5 đến ngày 7-5-1954: quân ta đồng loạt tấn công phân khu Trung tâm và phân khu Nam, đến 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng.
 Trong quá trình tường thuật về chiến dịch Điện Biên Phủ, giáo viên chỉ dẫn cho học sinh thấy sự phối hợp chặt chẽ của các chiến trường trong toàn quốc nhằm phân tán, tiêu hao, kìm chân địch, tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi.

Bài viết cùng chuyên mục