Fri, 04 / 2015 11:58 am | helios

Đa phần tại các trường THCS hiện nay  đã có những bước phát triển tích cực đáng phấn khởi. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo […]

Đa phần tại các trường THCS hiện nay  đã có những bước phát triển tích cực đáng phấn khởi. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đáp ứng yêu cầu, sự quan tâm đầu tư của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến sự nghiệp giáo dục xã nhà, các tầng lớp xã hội và phụ huynh học sinh đã có sự quan tâm và đầu tư cho việc học tập của con em mình.

Cơ sở thực tiễn trong giáo dục hiện nay

Tuy nhiên chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu đạt ra, còn chênh lệch và khoảng cách còn tương đối xa với các trường thuận lợi. Chất lượng bài soạn, chất lượng các giờ lên lớp vẫn còn nhiều hạn chế trong nhiều khâu khác nhau, vì vậy muốn không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi cần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy học trong nhà trường.
 
17.12.hocsinhkhaigiang
 
Trong những năm qua, công tác Giáo dục và Đào tạo đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn và phát triển nhân cách cho các thế hệ học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã góp phần đắc lực vào việc đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một bộ phận là nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
Trường trung cấp dược hà nội và trường trung cấp y hà nội liên tục tuyển sinh văn bằng 2 các lớp đi học ngay vào buổi tối năm 2016
 
Song nhìn chung, do những khó khăn, bất cập cả về chủ quan và khách quan dẫn đến chất lượng và hiệu quả công tác Giáo dục và Đào tạo vẫn còn những hạn chế so với yêu cầu của giai đoạn mới. các Trường THCS còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải quyết đó là: thói quen học tập theo kiểu bị động, đối phó với yêu cầu đổi mới phương pháp học tập tích cực của học sinh.
 
Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có với việc đổi mới phương pháp dạy học. nguồn lực so với yêu cầu công việc…

Bài viết cùng chuyên mục