Fri, 04 / 2015 11:56 am | helios

Lịch sử là một môn khoa học,việc nghiên cứu giảng dạy lịch sử ở trương phổ thông gắn liền với nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, phục vụ các chế độ chính trị khác nhau. Việc dạy học lịch sử được coi trọng vì: “Con người tương lai phải nắm vững kiến thức lịch […]

Lịch sử là một môn khoa học,việc nghiên cứu giảng dạy lịch sử ở trương phổ thông gắn liền với nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, phục vụ các chế độ chính trị khác nhau. Việc dạy học lịch sử được coi trọng vì: “Con người tương lai phải nắm vững kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới để có thể giúp họ trở thành người chủ có ý thức trên hành tinh chúng ta, tức là giúp họ hiểu rằng: sống và lao động để làm gì?…Đánh giá đúng giai đoạn lịch sử nhân loại và dân tộc mình…”

Chức năng và nhiệm vụ của môn lịch sử trong giáo dục

Môn lịch sử ở trường phổ thông có vị trí chức năng và nhiệm vụ quan trọng để đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ. Chương trình lịch sử ở trường phổ thông bao gồm các kiến thức khái quát, cụ thể về lịch sử từng quốc gia dân tộc. Do vậy lượng kiến thức vô cùng rộng lớn cả với thầy và trò. Việc học tập lịch sử không phải cung cấp một số kiến thức, và mẩu chuyện về quá khứ mà trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học. Lịch sử là hiện tượng khách quan, tồn tại độc lập, không lệ thuộc vào nhận thức của con người. Nhận thức là một quá trình từ không biết đến biết,từ hiểu sơ lược đến hiểu sâu sắc. Vì vậy nội dung dậy học lịch sử tuy gồm những kiến thức tương đối ổn định song vẫn phản ánh kịp thời những thành tựu mới của khoa học lịch sử.
 
10HOC SINH TRUONG TH AN HOI (600 x 422)
 
Lịch sử là hiện thực khách quan, chính là cuộc sống lao động đấu tranh. Vì vậy, học lịch sử không chỉ là phản ánh đúng cuộc sống đã qua mà phải gắn với cuộc sống hiện tại và dự đoán sự phát triển của tương lai. Nguyên lí “học đi đôi với hành”, gắn học tập với đời sống, phải thực hiện đúng, có hiệu quả cao. Điều này càng có ý nghĩa khi mà ngày nay cuộc sống có nhiều biến đổi. Qúa khứ – hiện tại –Tương lai là những giai đoạn khác nhau về chất của quá trình phát triển lịch sử , nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau.
 
Qúa trình dạy học lịch sử là quá trình nhận thức, nó không chỉ có nội dung mà còn có phương pháp dạy học, bởi vậy việc đổi mới nội dung gắn liền với đổi mới phương pháp. Vì vậy dạy học lịch sử theo phương pháp “ Lấy học sinh làm trung tâm” là nhằm để phát huy tính chủ động, năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trong học tập lịch sử có hiệu quả. Từ đó giúp cho học sinh có nhận tức đúng đắn trong việc nắm bắt những kiến thức của khoa học lịch sử cơ bản ở trường phổ thông.

Bài viết cùng chuyên mục