Fri, 04 / 2015 11:55 am | helios

Hàng năm nhà trường kiện toàn và ra quyết định thành lập hội đồng khoa học để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. 1. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong giáo dục Chỉ tiêu kế hoạch năm học là mỗi cán bộ quản lý […]

Hàng năm nhà trường kiện toàn và ra quyết định thành lập hội đồng khoa học để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

1. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học trong giáo dục

Chỉ tiêu kế hoạch năm học là mỗi cán bộ quản lý và giáo viên hàng năm phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học.
 
Các tổ chuyên môn tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo khoa học hàng kỳ, hàng năm.
Các đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng khoa học của trường chấm và xếp giải theo quy định và đề nghị cấp trên thẩm định các đề tài đạt giải cao.
 
6rbiEGmd
 

2. Biện pháp quản lý chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá,  khen thưởng.

Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt dộng thường xuyên trong công tác quản lý. Công tác này có vai trò thúc đấy chất lượng dạy học trong nhà trường.đó là hoạt động nghiệp vụ quản lý, điều tra, theo dõi, xem xét, giám sát các hoạt động giáo dục trong nhà trường và đánh giá kết quả giáo dục nhằm khích lệ, khen thưởng và uốn nắn kịp thời những thiếu sót sai lệch. Thông qua kiểm tra để có căn cứ đánh giá xếp loại thi đua theo quy định của nhà trường.
 
Trường trung cấp dược hà nội và trường trung cấp y hà nội liên tục tuyển sinh văn bằng 2 các lớp đi học ngay vào buổi tối năm 2016
 
Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra  thực hiện công tác kiểm tra bao gồm:
 
Kiểm tra toàn diện giáo viên, nhân viên, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ, Kiểm tra đột xuất..
 
Hàng năm nhà trường rất quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, phối hợp với hội khuyến học xã, ban đại diện phụ huynh để có nguồn kinh phí khen thưởng với số kinh phí tương đối lớn hàng năm, từ đó đã kích thích được tinh thần của tập thể cán bộ giáo viên và các em học sinh

Bài viết cùng chuyên mục