Fri, 04 / 2015 11:54 am | helios

Xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử là phương pháp quan trọng và cần thiết. Chúng ta hiểu rằng, một trong những biện pháp cụ thể hoá kiến thức lịch sử ở trường phổ thông là cung cấp cho học sinh hiểu biết về lịch sử – địa lý, biết […]

Xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử là phương pháp quan trọng và cần thiết. Chúng ta hiểu rằng, một trong những biện pháp cụ thể hoá kiến thức lịch sử ở trường phổ thông là cung cấp cho học sinh hiểu biết về lịch sử – địa lý, biết sử dụng bản đồ . Bản đồ lịch sử phải được coi là nguồn thông tin quan trọng, góp phần tạo biểu tượng lịch sử cụ thể . Kênh thông tin đó có tác dụng về mặt giáo dưỡng và giáo dục đối với nhận thức của học sinh như : Xác định không gian, thời gian, sự kiện, miêu tả diễn biến, gây cảm xúc mạnh mẽ…

Cần sử dụng bản đồ trong dạy học môn lịch sử

Việc truyền thụ kiến thức qua bản đồ trong giờ học lịch sử sẽ khắc phục được việc hiểu biết chung chung hời hợt của học sinh. Việc sử dụng rộng rải và phổ biến bản đồ lịch sử cũng giúp cho học sinh và giáo viên đạt được những yêu cầu cụ thể về phát triển năng lực tư duy, mở rộng tầm hiểu biết, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và đặc biệt là rèn luyện kỹ năng cụ thể để sử dụng bản đồ trong học lịch sử như : Đọc, vẽ, bài tập, thực hành…
 
5-loi-ich-khi-mac-dong-phuc-hoc-sinh
 
Chúng ta có thể thấy việc sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử là rất cần thiết và nhờ đó tôi đã thu được kết quả khả quan, đề tài có tính thực tiễn cao, đề tài áp dụng rộng rãi đối với tất cả giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả của cải cách giáo dục.
Đối với học sinh, khi sử dụng đề tài tôi thấy chất lượng học sinh có sự phân hóa rõ rệt giữa các đối tượng giỏi, khá, trung bình, yếu. Chất lượng học tập của học sinh được nâng lên bền vững nhất là tỉ lệ học sinh giỏi, khá qua các kì thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, tỉ lệ học sinh yếu giảm đi rõ rệt và điều quan trọng là tạo sự tin yêu, say mê cho học sinh trong học bộ môn Lịch sử.

Bài viết cùng chuyên mục