Fri, 04 / 2015 11:52 am | helios

Trong lịch sử thế giới có rất nhiều sự kiện đáng chú ý, nhưng trong giai đoạn 1914-1945 của lịch sử thế giới thì có một vài sự kiện cần được chú ý khai thác. Các sự kiện lịch sử cần chú ý khai thác trong khóa trình lịch sử thế giới (1914-1945) để giáo […]

Trong lịch sử thế giới có rất nhiều sự kiện đáng chú ý, nhưng trong giai đoạn 1914-1945 của lịch sử thế giới thì có một vài sự kiện cần được chú ý khai thác.

Các sự kiện lịch sử cần chú ý khai thác trong khóa trình lịch sử thế giới (1914-1945) để giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh

Thứ 1: Sự kiện 28/6/1914. Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xecbi.Sự kiện này đã trở thành cái cớ cho Đức-Áo-Hung phát động cuộc chiến tranh thế giới, nhằm phân chia thị trường thế giới.Áo-Hung đánh chiếm Xec châm ngòi cho chiến tranh thế giới I bùng nổ.
 
Thứ 2:Sự kiện tháng 2/1916. Đức tấn công vào pháo đài Vec đooong một vị trí phòng thủ của quân Pháp. Cuộc tấn công của Đức đã biến Vecđoong thành một trận chiến ác liệt nhất trong chiến tranh thế giới I. Tổng số thương vong của hai phía trong trận này là 900 ngàn người. Pháo đài Vecđoong được mệnh danh là “ Cỗ máy xay thịt”.Đây là một minh chứng cho sự tàn phá hủy diệt ghê gớm của chiến tranh.
 
3d4544c3-679f-4856-b6df-936f9d9c3fc8
 
Thứ 3:Sự kiện cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi năm 1917 dẫn đến sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Đây là thành quả của cuộc chiến tranh không biết mệt mỏi của nhân dân lao động Nga do Lê Nin và Đảng Bônsêvic Nga lãnh đạo chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga. Đây cũng là cuộc đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới của nhân dân Nga với khẩu hiệu “ Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.
 
Thứ 4:Cuộc đấu tranh của 3000 học sinh-sinh viên yêu nước Bắc Kinh- Trung Quốc ngày 4/5/1919 mà lịch sử thường gọi là “ Phong trào Ngũ Tứ”chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.
 
Thứ 5:Sự kiện ngày 25/11/1936 Đức kí với Nhật Bản “ Hiệp ước chống quốc tế cộng sản”, sau đó Italia tham gia hiệp ước này, hình thành khối phát xít Đức -Italia – Nhật Bản, âm mưu phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.
 
Thứ 6:Sự kiện ngày 25/11/1936 Đức kí với Nhật Bản “ Hiệp ước chống quốc tế cộng sản”, sau đó Italia tham gia hiệp ước này, hình thành khối phát xít Đức-Italia-Nhật Bản, âm mưu phát động chiến tranh phân chia thị trường thế giới.
 
Thứ 7: Sự kiện ngày 29/9/1938 Anh-Pháp kí với Đức-Italia “ Hiệp ước Muynich” cắt vùng Xuyđét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy việc Đức sẽ tấn công Liên Xô.
 
Thứ 8:Sự kiện ngày 01/9/1939, Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh thế giới II bùng nổ.
 
Thứ 9: Sự kiện ngày 22/6/1941, Đức tấn công Liên Xô chiến tranh lan rộng khắp thế giới. Liên Xô tham chiến  biến chiến tranh thế giới II từ cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa trở thành cuộc chiến tranh chính nghĩa.
 
Thứ 10: Sự kiện ngày 06/12/1941,Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch phản công Matxcơva tiêu diệt nửa triệu quân Đức, đánh dấu thất bại đầu tiên của chủ nghĩa phát xít.
 
Thứ 11:Sự kiện ngày 02/2/1943, Hồng quân Liên Xô mở cuộc tổng tiến công tiêu diệt quân phát xít ở Xtalingrat, chiến thắng Xtalingrat đánh dấu bước ngoặt của chiến tranh thế giới II.
 
Thứ 12: Sự kiện ngày 16/4/1945, Hồng quân Liên Xô mở chiến dịch công phá Beclin tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít Đức.
 
Thứ 13: Sự kiện ngày 6/8 – 9/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố  Hirôsima và Nagadaki của Nhật Bản gây ra thảm họa cực kì khủng khiếp đối với nhân dân hai thành phố này.

Bài viết cùng chuyên mục