Fri, 04 / 2015 11:47 am | helios

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở trường THCS Lương Nội tôi xin đề xuất một số biện pháp  quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường như sau. Biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục Hiệu trưởng […]

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở trường THCS Lương Nội tôi xin đề xuất một số biện pháp  quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường như sau.

Biện pháp quản lý chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục

Hiệu trưởng nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng và các cấp về thực hiện khung chương trình trong năm học bao gồm chương trình dạy học chính khóa, ngoại khóa, hướng nghiệp, tự chọn, hoạt động ngoài giờ lên lớp… và các nội dung chương trình điều chỉnh bổ sung.
 
0000000_GRGQ
 
Nghiên cứu kỹ biên chế lao động, năng lực và sở trường, phâng công phụ trách chuyên môn hợp lý khoa học để phát huy được hiệu quả cao nhất. Tránh sự thay đổi chuyên môn quá nhiều trong năm học, nếu có thể nên ổn định trong cả năm học.
Sắp xếp thời khoá biểu hợp lý, khoa học.
 
Trường trung cấp dược hà nội và trường trung cấp y hà nội liên tục tuyển sinh văn bằng 2 các lớp đi học ngay vào buổi tối năm 2016
 
Phân công giáo viên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm lớp phụ trách các lớp bảo đảm là những giáo viên tâm huyết, có kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, hàng tuần báo cáo việc thực hiện chương trình để chuyên môn nhà trường nắm được và có sự điều chỉnh.
 
Hàng tháng chuyên môn nhà trường báo cáo việc thực hiện các chương trình giáo dục, ban giám hiệu nhà trường giải quyết các vấn đề liên quan và đi đến các thống nhất để bảo đảm dạy đúng đủ chương trình quy định.
 
Chất lượng giờ dạy một phần do công việc chuẩn bị bài soạn của giáo viên, do đó cần phải có quy định và quản lý tốt bài soạn của giáo viên thông qua hệ thống quản lý, kiểm tra.

Bài viết cùng chuyên mục