Fri, 04 / 2015 11:48 am | helios

Để nâng cao chất lượng giờ dạy, ngoài việc tăng cường đổi mới phương pháp thì trang thiết bị đồ dùng dạy học có vị trí hết sức quan trọng giúp giáo viên thực hiện tốt các kỹ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy. Biện pháp quản lý chỉ đạo bồi […]

Để nâng cao chất lượng giờ dạy, ngoài việc tăng cường đổi mới phương pháp thì trang thiết bị đồ dùng dạy học có vị trí hết sức quan trọng giúp giáo viên thực hiện tốt các kỹ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy.

Biện pháp quản lý chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trong giáo dục

Các biện pháp cụ thể như sau:
 
Có kế hoạch, thực hiện việc bồi dưỡng theo chu kỳ.
 
Tham gia các chuyên đề do Sở và Phòng Giáo dục tổ chức.
 
Xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng nâng chuẩn.
 
Đổi mới phương pháp, tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, tăng cường thao giảng, dự giờ.
 
Xây dựng nòng cốt trong các tổ chuyên môn, các môn để tư vấn giúp đỡ đồng nghiệp, đồng môn trong quá trình công tác.
 
Biện pháp quản lý chỉ đạo việc sử dụng các trang thiết bị đồ dùng dạy học, các giờ thí nghiệm thực hành.
 
1Chot_6f231
 
Hàng năm cần phân loại, bảo quản và sử dụng đung quy định hạn chế việc hư hỏng mất mát.
 
Nhà trường ưu tiên nguồn kinh phí bổ sung các trang thiết bị dạy học, các thiết bị hỏng, các hóa chất thiếu và hết…các đồ dùng, vật mổ, vật mẫu. Ads: Trường cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược hà nội năm 2016

Theo dõi việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học nghiêm túc. Hàng tuần nhân viên phụ trách phải báo cáo tình hình mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viện để có sự điều chỉnh nhắc nhở, hàng tháng các tổ và chuyên môn nhà trường tổng hợp và căn cứ để đánh giá xếp loại theo quy định.
 
Đầu năm học nhà trường lập thời khóa biểu dạy các tiết thực hành trên lớp. Căn cứ để theo dõi và chỉ đạo thực hiện.
Hàng tuần nhân viên phụ trách báo cáo việc thực hiện của giáo viên. Nguyên nhân và lý do không tiến hành dạy được ” với một số tiết ”để ban giám hiệu biết và tìm cách giải quyết.

Bài viết cùng chuyên mục