IELTS TIPS – Kinh nghiệm đạt 7.5 IELTS của cô nàng du học sinh MỹA Story of Quynh – an 18 years old girl who had struggles getting the IELTS certificate and how she was supported by GLN. Lưu Quỳnh Phạm học viên lớp IELTS …

kinh nghiệm học tập

Share this Post :

One Response to “IELTS TIPS – Kinh nghiệm đạt 7.5 IELTS của cô nàng du học sinh Mỹ”

  1. November 9, 2019 at 10:20 pm #

    Các sách chị ấy dùng là gì vậy ạ:))))

Leave a Reply